Szkolenia dla rolników. Tym razem o ochronie roślin
access_time 2017-02-15 07:16:00
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowie organizuje szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.

Szkolenie podstawowe dla osób, które po raz pierwszy przystępują do szkolenia

Termin: 23-24.02.2017 godz: 9:00
Szkolenie uzupełniające dla osób, które już przechodziły szkolenie podstawowe, a którym upływa 5 letni termin ważności zaświadczeń
Termin: 27.02.2017 godz: 9:00  

Miejsce szkolenia: Siedziba PZDR Tarnów (Biurowiec Stacja Paliw Mądel) ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów

Zasady stosowania środków ochrony roślin określają przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin (Dz.U poz 455). Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Ukończenie szkolenia potwierdzone jest zaświadczeniem, które zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Koszt szkolenia:

Szkolenie podstawowe (2 dniowe) - 120,00 zł
Szkolenie uzupełniające (1 dniowe) - 100,00 zł

Kontakt i zapisy: tel 14 6743020, 14 6743079 email: tarnow@modr.pl.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A