Ruszył konkurs Małopolskie Remizy 2017
access_time 2017-02-14 08:45:00
2,5 mln zł przeznaczy Zarząd Województwa Małopolskiego na tegoroczną edycję konkursu „Małopolskie Remizy 2017”. Gminy z terenu województwa małopolskiego, które chcą otrzymać dotacje na remonty i modernizację swoich remiz OSP na złożenie odpowiednich dokumentów mają czas do 28 lutego br.

W konkursie „Małopolskie Remizy” gminy z naszego województwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na prace budowlane i remontowe w remizach strażackich. W szczególności można zyskać środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej. Dofinansowane zostaną też prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół remiz. Natomiast na remonty obejmujące termomodernizację budynku, wymianę okien i drzwi, wykonanie lub modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. obejmującej również modernizację kotłowni oraz inwestycje dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę) lub związanych z likwidacją niskiej emisji można starać się o środki z konkursu, jaki ogłasza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu "Małopolskie Remizy" jest złożenie do 28 lutego 2017 roku pisemnego wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty można złożyć osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Dziennik Podawczy (parter) lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem „Małopolskie Remizy 2017”.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej BIP WM, w zakładce Środowisko -> Konkursy.

Realizowany od 2009 roku program "Małopolskie Remizy", to obok "Bezpiecznej Małopolski", najważniejszy konkurs dedykowany strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Dzięki temu gminy mogą otrzymać wsparcie finansowe na remonty i prace budowlane w remizach OSP. W latach 2009-2016 przeznaczono na ten cel ponad 26,5 mln zł, co pozwoliło przeprowadzić remonty w 701 małopolskich remizach OSP. Od 2013 roku w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” Województwo Małopolskie współpracuje z WFOŚiGW w Krakowie. Efektem współpracy są remonty w 172 remizach OSP za łączną kwotę prawie 6,5 mln zł.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A