Wniosek o duże pieniądze na czyste powietrze
access_time 2017-02-15 07:35:00
Gmina Miasta Tarnowa złożyła wniosek o około 8 milionów złotych unijnego dofinansowania do projektu wymiany palenisk węglowych na piece ekologiczne, opalane gazem i na podłączenie kolejnych mieszkań do sieci ciepłowniczej MPEC. Wskazana we wniosku kwota mogłaby posłużyć do zlikwidowania do 2023 roku około 600 z blisko 4800 pieców węglowych w Tarnowie. Opalane węglem i drewnem piece są głównym źródłem tak zwanej „niskiej emisji”, w efekcie której powstaje smog.

W Tarnowie przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń zdarzają się rzadziej, niż w innych małopolskich miejscowościach, nie oznacza to jednak, że problemu smogu nie ma. W 2015 roku średniodobowe dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego PM 10 były przekroczone przez 38 dni w roku, norma dopuszcza takich dni 35. Dla porównania – w 2011 roku "dni ze smogiem" było 82. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Tarnowie udało się zlikwidować blisko tysiąc pieców na paliwo stałe. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na wymianę palenisk węglowych na ekologiczne, otrzymywali dofinansowanie ze środków budżetowych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie. Jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu "Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie", złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, zostanie rozpatrzony pozytywnie, mieszkańcy będą mogli liczyć na dotacje w wysokości kilku tysięcy złotych do wymiany pieca, trwa przyjmowanie ankiet i deklaracji od chętnych. Rozstrzygnięcie  konkursu ma nastąpić do połowy bieżącego roku.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A