„Razem dla edukacji branżowej” - podsumowanie konferencji prasowej
access_time 2017-05-23 06:25:00
„Razem dla edukacji branżowej” to hasło konferencji, która miała miejsce w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie. Została ona zorganizowana w związku z podpisaniem przez placówkę porozumienia o współpracy z firmą ZWRI Sp. z o. o. Porozumienia, które w znaczący sposób wpłynie na jakość kształcenia branżowego w Tarnowie, bowiem daje wielkokierunkową możliwość, jeszcze lepszego rozwoju edukacji, nastawionej na zdobycie zawodu.

Uroczystość odbyła się w obecności Małopolskiego Kuratora Oświaty, pani Barbary Nowak, dyrektora Wydziału Edukacji miasta Tarnowa pani Bogumiły Porębskiej, dyrektora małopolskiej delegatury oświaty w Tarnowie – pan Artura Puciłowskiego. Stronę firmy ZWRI reprezentował prezes zarządu, dyrektor generalny Janusz Futyra oraz członek zarządu, dyrektor ds. technicznych Mariusz Bałuka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również zastępca dyrektora oddziału KAEFER, Kazimierz Golec, zastępca dyrektora do spraw serwisu sieciowego, Tauron dystrybucja, pan Janusz Onak, dyrektor do spraw technicznych LIDER Tarnów, pan Janusz Ząbek oraz dyrektorzy tarnowskich szkół: Krzysztof Kołaciński, Marek Onak, Władysław Ziaja oraz Ludwik Chruściel.

Wszyscy uczestnicy uroczystości zgodnie podkreślali, że dzisiaj mówić o skutecznej edukacji branżowej, można tylko wtedy, kiedy zapewni się uczniom jak najlepsze warunki do poznania przyszłego środowiska pracy. Kształcenie musi wyjść z sal lekcyjnych i odbywać się także w firmach, które stają się drugim filarem edukacji – podkreśla dyrektor CKZiU Andrzej Rzeszutko. Dodając jednocześnie, że podpisanie tak ważnej dla szkoły umowy z firmą ZWRI jest ogromnym wyróżnieniem i prestiżem dla placówki. – Z całą kadrą pedagogiczną bardzo się cieszymy, że udało się pozyskać takiego partnera. Firmę z długoletnią tradycją, misją i ciągłym rozwojem - nastawionym również na pomoc w kształceniu przyszłych pracowników. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie będą korzystać z tego doświadczenia oraz, że zostanie im udostępnione miejsce, które mamy taką nadzieje, stanie się kuźnią talentów i szlifowania ogromnego potencjału, który jest w naszych uczniach. Potencjału, który później zaprocentuje w postaci wykwalifikowanego pracownika z dużym, konkretnym doświadczeniem. Taki absolwent z całą pewnością jest już przygotowany do podjęcia zadań wynikających z umowy o pracę – podkreśla dyrektor A. Rzeszutko.

Zaproszeni goście mieli również okazję uczestniczyć w prelekcji „Razem dla edukacji branżowej”, którą wygłosił dyrektor CKZiU, przedstawiając rozwój placówki poprzez nawiązywanie współpracy szkoły z firmami partnerskimi. Warto dodać, że podpisanie porozumienia o współpracy z ZWRI jest kolejnym przykładem na rozwój placówki. Z dniem podpisania umowy, przedsiębiorstwo dołącza do takich partnerów szkoły jak: Kaefer, Tauron, Roleski, Volkswagen czy Yabimo. Ciągły rozwój placówki CKZiU pozwala na coraz większą i skuteczniejszą współpracę z lokalnymi firmami, przedsiębiorstwami czy instytucjami. Wszystko po to, by skutecznie a przede wszystkim razem, kształcić wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą zasilić szeregi partnerskich firm.

Ważnym punktem wtorkowego spotkania, była również możliwość zwiedzenia warsztatów szkolnych, których wyposażenie jest nowoczesne w skutek kompleksowej modernizacji jaką przeszły one w ubiegłym roku. – Z całą pewnością jest to nasza najlepsza wizytówka. Sprzęt na którym pracujemy odpowiada najwyższym standardom. Dzięki temu tworzymy nową generację kształcenia branżowego – zapewnia kierownik warsztatów szkolnych pan Jacek Krawczyk. Jednocześnie ciesząc się, że rozwój szkoły jest możliwy dzięki szeroko zakrojonej współpracy z firmami takimi jak ZWRI.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A