Osoby niesamodzielne i ich opiekunowie z szansą na unijne wsparcie
access_time 2017-06-09 10:35:00
Już wkrótce opiekunowie osób chorych, niepełnosprawnych i starszych będą mogli liczyć na wsparcie dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 30 czerwca wystartuje nabór wniosków na działania związane z bezpośrednią pomocą tym, którzy na co dzień opiekują się osobami niesamodzielnymi. Na dotacje będą mogły liczyć także projekty wspierające placówki dziennej opieki i aktywizacji tych osób.

Pula środków unijnych przeznaczona na dofinansowanie wspomnianych projektów wynosi ponad 27 mln zł. Dzięki funduszom unijnym na dotację mogą liczyć m.in. inicjatywy związane ze wsparciem opiekunów osób niesamodzielnych – chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Środki będą przekazywane także na tworzenie centrów wsparcia opiekunów nieformalnych. Najczęściej są nimi najbliżsi członkowie rodziny, sąsiedzi czy przyjaciele, którzy pomagają bezinteresownie, często nawet całą dobę. Stąd tak ważne, aby udzielić im koniecznego wsparcia - mówi wicemarszałek Wojciech Kozak, odpowiedzialny za obszar zdrowia i polityki społecznej.

Tworzone centra będą oferować m.in. szkolenia i praktyki opiekuńcze. Dofinansowane zostaną usługi świadczone przez profesjonalnych opiekunów, co w znaczny sposób odciąży i pomoże np. krewnym zajmującym się chorym członkiem rodziny. Opiekunowie będą mogą liczyć  także na wsparcie edukacyjne i doradcze, uczestniczyć w praktykach i indywidualnych poradach, w tym psychologicznych. Będą też mieli ułatwiony dostęp do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego wraz z przeszkoleniem z jego obsługi.

Z kolei w placówkach dziennej opieki i aktywizacji, oprócz zajęć terapeutycznych, będzie można liczyć chociażby na dowóz uczestników, ciepły posiłek, pomoc i opiekę w podstawowych czynnościach. Co jeszcze? Zajęcia terapeutyczne i aktywizujące, pomagające w organizacji czasu wolnego, podnoszące sprawność oraz zachęcające do uczestniczenia w życiu społecznym. Zarówno podopieczni, jak i opiekunowie nieformalni, mogą także liczyć na zajęcia edukacyjne i doradcze.

A kto może przystąpić do konkursu?

O dotacje mogą ubiegać się: 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, 
• organizacje pozarządowe i non-profit, 
• kościoły i związki wyznaniowe,
• podmioty ekonomii społecznej,
• przedsiębiorcy.

WAŻNE! Projekty, które otrzymają dofinansowanie muszą być realizowane na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa i również na tym obszarze musi być świadczone wsparcie. W skład MOF wchodzą następujące gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Nabór rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 6 września 2017 r. do godz. 15:00.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu i niezbędne dokumenty znajdują się tutaj

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami sieci punktów informacyjnych w Małopolsce:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73

Wszystkie punkty są czynne w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A