Nowe władze Tarnowskiej Organizacji Turystycznej - Marcin Pałach prezesem
access_time 2017-06-14 06:13:00
Walne zebranie członków Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, które odbyło się 31 maja w Hotelu Tarnovia, przyniosło zmiany w składzie osobowym władz stowarzyszenia. Jan Czaja - dotychczasowy Prezes Zarządu, który kierował TOT od momentu jej powstania w 2011 r (z kilkumiesięczną przerwą) , pełnił będzie funkcję Skarbnika. Jego miejsce zajął Marcin Pałach, jeden z członków założycieli TOT, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, reprezentujący w Stowarzyszeniu Gminę Miasta Tarnowa - dotychczasowy Skarbnik.

Funkcje Wiceprezesów objęli Andrzej Potępa, Starosta Brzeski oraz Tadeusz Kwiatkowski, Starosta Dąbrowski. Sekretarzem została wybrana Elżbieta Łabędź ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Skład nowego Zarządu zapewnić ma sprawną realizację największych - infrastrukturalnych - projektów TOT-u, które obejmą swoim zasięgiem tereny starostw: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnowa.

Mowa tu o dwóch projektach: Etap I i Etap II projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego" oraz "Trasy Rowerowe Pogórza". Ich łączna wartość to około 28 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 18,5 mln zł - wyjaśnia nowy Prezes, Marcin Pałach.

Projekty obejmują budowę nowych i remont istniejących szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci miejsc postojowych, wiat, stojaków, ławek, stołów, itp. Planowane szlaki zostaną połączone z realizowanymi przez samorząd województwa małopolskimi odcinkami międzynarodowych tras rowerowych.

Tarnowska Organizacja Turystyczna nie rezygnuje również z promocji regionu na bazie enoturystyki, polegającej na zwiedzaniu miejsc związanych z uprawą i produkcją winorośli. Projekt TOT pn. "Opracowanie strategii turystyki winiarskiej jako nowej marki turystycznej Pogórza" otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki grant w wysokości 255 tys. zł.

Kontynuowane będą również, bardzo dobrze przyjmowane przez turystów i mieszkańców, codzienne bezpłatne wycieczki z przewodnikiem po Tarnowie oraz zwiedzanie katedry. W tym roku dodatkowo w wakacyjne weekendy przewodnicy oprowadzać będą również po Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach oraz po Zalipiu.

W ramach projektu zostanie wydana nowa mapa turystyczna regionu tarnowskiego wraz z planem Tarnowa i planikami Zalipia oraz Skamieniałego Miasta. To zadanie także zdobyło zewnętrzne dofinansowanie (20 000 zł), tym razem w ramach konkursu "Małopolska Gościnna" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A