Szczepanowice: znaleziono pocisk z czasów I wojny światowej
access_time 2017-06-13 11:30:00
Pod cienką warstwą ziemi robotnicy pracujący przy regulacji rowów melioracyjnych w Szczepanowicach odkryli niewybuch.

Znalezisko, które okazało się pociskiem artyleryjskim z czasów I Wojny Światowej znajdowało się w bezpośredniej bliskości biegnącej nieopodal drogi powiatowej, na szczęście z dala od zabudowań gospodarczych. Na miejsce przybyli funkcjonariusze z Nieetatowej Grupy Minersko-Pirotechnicznej KMP w Tarnowie oraz patrol z Komisariatu Policji Tarnów-Zachód. Niebezpieczne znalezisko zostało właściwie oznaczone i zabezpieczone do czasu przyjazdu patrolu saperskiego WP
z Rzeszowa. Żołnierze, którzy zbadali niewybuch potwierdzili, że jest to kompletny pocisk artyleryjski kaliber 75 milimetrów
z I połowy XX w. Zabezpieczyli niewybuch i bezpiecznie wywieźli do miejsca neutralizacji. 

Policja apeluje o rozsądek w postępowaniu z tego typu znaleziskami. Pierwszym krokiem w podobnym przypadku powinno być niezwłoczne powiadomienie Policji, która kieruje na miejsce osoby, mogące określić rodzaj przedmiotu oraz jego możliwą siłę rażenia. Funkcjonariusze przestrzegają przed samodzielnymi próbami dotykania, sprawdzania czy przenoszenia tego typu znalezisk. Należy jak najszybciej powiadomić dyżurnego, a miejsce oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu. 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A