Rolnicy w Małopolsce chcą się uczyć
access_time 2017-06-20 09:39:00
Do doradców zawodowych w naszym regionie coraz częściej trafiają rolnicy, którzy chcą podnosić swoje kompetencje. Specjalnie dla tej grupy zawodowej Województwo Małopolskie przygotowało bony szkoleniowe na zajęcia językowe, komputerowe czy prawa jazdy w ramach projektu „Kierunek Kariera”. Za udział w szkoleniach rolnicy zapłacą tylko część ceny danego kursu, resztę - czyli nawet 87% kosztów - pokryje dofinansowanie z RPO WM 2014-2020.

W ramach projektu „Kierunek Kariera”, który koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – jednostka Województwa Małopolskiego, rolnicy mogą korzystać z bonów szkoleniowych, które nie tylko podniosą ich kwalifikacje, ale też pozwolą rozwinąć im skrzydła w biznesie. Co ważne, za uczestnictwo w kursach np. językowych, komputerowych czy prawa jazdy rolnicy „zapłacą” bonami, które pokrywają do 87% kosztów szkolenia. Reszta zostanie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym na ten cel zarezerwowano niemal 94 mln zł.

W Małopolsce mamy 1904 sołectwa, w których według statystyk pracuje ponad 154 tysiące rolników. Niezwykle ważne jest, aby ta grupa również miała możliwość skorzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia swoich kompetencji. Obecnie nie da się już prowadzić przedsiębiorstwa – także rolnego – bez wykorzystania w nim najnowszych technologii cyfrowych. Z drugiej strony produkty wytwarzane przez małopolskie gospodarstwa rolne zyskują coraz więcej zwolenników poza granicami naszego kraju, dlatego w tym przypadku znajomość języków obcych staje się koniecznością. Zachęcam więc do korzystania z bonów szkoleniowych, bo dzięki nim nasi rolnicy będą o krok przed konkurencją – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys odpowiedzialny w województwie m.in. za obszar rolnictwa.

Pierwszym krokiem, by otrzymać bon jest skorzystanie z tzw. bilansu kariery, czyli spotkania z doradcą zawodowym, na którym zostanie podsumowany dotychczasowy dorobek zawodowy kandydata tj. doświadczenie, wykształcenie, odbyte kursy i szkolenia. Bilans pozwoli określić kierunek rozwoju, w którym zainteresowany będzie mógł się dalej kształcić. 
Małopolanie zainteresowani swoim rozwojem zawodowym mogą skorzystać nie tylko z usług doradców z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej mieszczących się w trzech siedzibach WUP-u (w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie), ale również lokalnie, bowiem doradcy dyżurują też w punktach mobilnych. Do tej pory odwiedzili już 55 miejscowości w 19 powiatach Małopolski, w których dyżurowali łącznie prawie 250 razy.

Od początku realizacji przedsięwzięcia ponad 2,6 tys. osób zostało objętych doradztwem, z czego prawie 1,3 tys. w bieżącym roku. Uczestnicy projektu otrzymali już 56 tys. bonów.

– Pamiętajmy, że projekt adresowany jest do osób, które chcą zyskać lepszą pozycję na rynku pracy, być konkurencyjne. Oferowane w nim usługi doradcze i szkolenia podnoszą kompetencje mieszkańców regionu i przyczyniają się do zmniejszenia grupy osób z tzw. niskimi kwalifikacjami. Dlatego wsparciem w ramach projektu objęliśmy też rolników, czyli jedną z większych grup zawodowych w Małopolsce – mówi Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Realizowany od 2016 roku projekt "Kierunek Kariera" to jedyny w Małopolsce projekt oferujący dofinansowanie do szkoleń w postaci bonów szkoleniowych, który jest skierowany do osób indywidualnych. Jest to również jedyny w Polsce projekt tego typu o tak dużym zasięgu. Według szacunków do 2023 roku w ramach projektu uda się przeszkolić nawet 25 tys. pracowników.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A