Nowe Muzeum już po przecięciu wstęgi
access_time 2017-06-28 06:08:00
Muzeum Regionalne w Brzesku zostało oficjalnie otwarte. Placówka zaprasza wszystkich mieszkańców i osoby zainteresowane. Ekspozycję muzealną można będzie odwiedzać za darmo.

Wiadomo już, że muzealne ekspozycje będą dostępne także w soboty i niedziele pod warunkiem, że będą je chciały obejrzeć grupy zwiedzających, a zapowiedź napłynie przynajmniej cztery dni przed planowanym otworzeniem drzwi placówki. W tej sprawie należy telefonować pod numer 14 68 496 61. Przy zwiedzaniu liczebność grup – ze względu na wielkość pomieszczeń - będzie ograniczona do 15, 20 osób. Harmonogram pracy na wakacje zostanie ustalony w najbliższym czasie.

W muzealnych gablotach znalazły się eksponaty związane z miastem i regionem. W wyposażeniu pomieszczeń na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Kościuszki 2 skorzystano z pomocy oddziału Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Dworu w Dołędze, skąd wypożyczono meble. Ponadto w nowym muzeum można oglądać prace brzeskiego artysty grafika i satyryka Zbigniewa „Bruno” Szulca, przekazane przez Jerzego Kansego oraz prace plastyczne Jerzego Petersa – aktora i malarza, przyjaciela Jana Pawła II.

Prezentowany jest także imponujący zbiór 300 busoli Jana Bezarda, właściciela majątku w Przyborowie. Jako oficer austriacki przed wybuchem pierwszej wojny światowej opracował on uniwersalny nawigacyjny przyrząd polowy, który był następnie udoskonalany. Całość konstrukcji była niezwykle solidna, dlatego busole tego typu były powszechnie używane do końca drugiej wojny światowej.

W niektórych krajach – np. w armii węgierskiej - pozostawały w użyciu niemal do końca XX wieku. Sam Bezard pochodził z rodziny o austriackich i francuskich korzeniach, ale po I wojnie wybrał polskie obywatelstwo. Jego patent konstrukcyjny okazał się na tyle solidny, że zastąpił go dopiero GPS. Prezentowane w Brzesku zbiory udostępniła Fundacja im. Tadeusza Kościuszki.

W brzeskim Muzeum zainstalowano także stanowisko multimedialne, wyposażone w materiały ikonograficzne na temat zabytków ziemi brzeskiej oraz w elementy audioprzewodnika po tym terenie. Część materiałów za pośrednictwem kodów QR można będzie pobrać na urządzenia mobilne. Jak zapowiada dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber w przyszłości ma być więcej materiałów multimedialnych, prezentujących w ciekawy sposób przeszłość regionu. Planowane są także wykorzystanie położenia placówki w kamienicy przylegającej do rynku np. organizacja koncertów na muzealnym balkonie, otwartym na centralny plac miasta.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A