Więcej szans na zdrowie dla mieszkańców
access_time 2017-06-29 06:07:00
Co roku na raka jelita grubego umiera w Polsce ponad 10 tys. osób. Badania profilaktyczne są jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia. Z powodzeniem od blisko roku Centrum Zdrowia Tuchów realizuje program badań przesiewowych raka jelita grubego. W tym czasie z kolonoskopii - podstawowego badania diagnostycznego w tym zakresie - skorzystało ponad pół tysiąca osób. Teraz badania te będą jeszcze bardziej dostępne. Rozpoczęła się bowiem realizacja programu profilaktycznego „Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”.

Realizacja programu oznacza większą liczbę badań, finansowanie pełnych znieczuleń, możliwość dowożenia pacjentów lub refundowania dojazdów, a także bezpośrednie spotkania informacyjne dla potencjalnych pacjentów i lekarzy. Zaplanowano także szereg działań, mających na celu poinformowanie mieszkańców o wykrywaniu, leczeniu oraz profilaktyce tej choroby.

Otwarte spotkanie informacyjne dla pacjentów zaplanowano w Tarnowie w hotelu Cristal Park dziś (29 czerwca) o godz. 15.30, oraz w tym samym dniu i miejscu dla lekarzy o godz.15:00. Zaproszeni są wszyscy zainteresowani w wieku od 50 do 65 lat, którzy w ostatnich 10 latach nie przechodzili takiego badania. Dotyczy to także osób po 40. roku życia, jeśli mają krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego oraz od 25. roku życia z rodzin z dziedziczną postacią choroby.

Przewidziano prezentacje, przygotowane przez lekarza i pielęgniarkę. Będzie też możliwość zadawania pytań i prowadzenia indywidualnych konsultacji. W programie spotkania znalazł się ponadto poczęstunek dla gości. Aby potwierdzić uczestnictwo, w którymś w tych spotkań wystarczy zatelefonować pod numer 728 588 355.

W sumie w ramach programu zaplanowano w ciągu dwóch lat 24 takie spotkania dla pacjentów i 8 dla lekarzy. Blisko tysiąc osób będzie mogło skorzystać z pomocy w organizacji dojazdów na badania. Przewidziano też publikację ogłoszeń w mediach oraz przybliżenie tematu profilaktyki poprzez program radiowy i audycję telewizyjną. Rezultatem ma być zwiększenie liczby badań kolonoskopowych, wykonanych u osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim oraz mieście Tarnów. W ramach projektu 1300 osób otrzyma bezpośrednie wsparcie w formie działań informacyjno – edukacyjnych, 1000 osób weźmie udział w badaniach profilaktycznych.

Program Profilaktyka raka jelita grubego – szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A