W Gminie Zakliczyn będą lepsze drogi
access_time 2017-07-23 07:07:00
Spore pieniądze spływają do Gminy Zakliczyn z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remonty dróg. Prawie milion złotych otrzymaliśmy w ostatnich dniach czerwca na poprawę stanu dróg o łącznej długości blisko 3 kilometrów w Kończyskach i Słonej. Rozstrzygnięty został też przetarg na realizację zadań z wcześniejszej promesy – nowe nakładki asfaltowe układane są na drogach Kończyska-Faściszowa-Słona oraz w Olszowej.

 Kolejny rok rekordowe środki otrzymujemy z MSWiA z puli na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 29 czerwca br. do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie dotarła informacja o przyznaniu promesy na kwotę 930 tys. zł na wykonanie w tym roku nakładek asfaltowych o łącznej długości blisko 3 kilometrów. Jest to droga na „Białą Górę" - Kończyska-Słona (1240 m) i w Słonej - „Czarny Potok - Zbójnik" (1680 m).

Ta pokaźna suma pozwoli na wykonanie konkretnych odcinków tych ważnych szlaków, wyraźnie też zwiększa dotychczasową - i tak pokaźną - pulę dotacji resortowej państwa dla naszego samorządu.

Burmistrz Dawid Chrobak dziękuje Panu Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, który – przypomnijmy – był w Zakliczynie przy okazji otwarcia posterunku policji, Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi oraz Wicewojewodzie Małopolskiemu Józefowi Gawronowi za okazywaną życzliwość i wsparcie.

Dodajmy, że Gmina Zakliczyn otrzymała w maju br. promesę z MSWiA na sumę 160 tys. zł. Wyłoniono już w drodze przetargowej dwóch wykonawców.

Podpisano umowę z przedsiębiorstwami - Trans-Bet Gnojnik i PRDM Jasło - na wykonanie blisko 800 m nakładek asfaltowych na drodze „Kalinówce" - Kończyska-Faściszowa-Słona (600 m) oraz w Olszowej - tzw. droga „przez wieś" na granicy z gminą Ciężkowice (166 m). W tym roku więc Samorząd Gminy Zakliczyn pozyskał już łącznie blisko 1,1 mln zł środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dzięki temu sukcesywnie nadszarpnięte przez żywioły drogi gminne nabierają wyglądu.

A to jeszcze nie wszystko – spodziewane są w tym roku kolejne dotacje na poprawę stanu naszych dróg.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A