Przedsiębiorcy otrzymają pieniądze na rozwój energii odnawialnej
access_time 2017-08-25 06:47:00
Ponad 21 mln zł czeka na przedsiębiorców, którzy zamierzają inwestować w urządzenia do produkcji odnawialnych źródeł energii (OZE). Jeszcze tylko przez miesiąc można starać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – nabór trwa do 31 sierpnia.

Przedsiębiorcy z Małopolski są liderem w produkcji urządzeń dla odnawialnych źródeł energii. Kolektory słoneczne, pompy ciepła czy małe elektrownie wodne i wiatrowe cieszą się w ostatnich latach rosnącym  uznaniem mieszkańców, którzy coraz chętniej wykorzystują je w swoich domach. Potencjał OZE jest ogromny, gdyż przyczyniają się one nie tylko do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, ale też do ograniczenia smogu. Dzięki nim powstaje także więcej miejsc pracy, które są tworzone nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach regionu

– mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

O środki unijne mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na rynku dłużej niż dwa lata, zajmujące się wytwarzaniem urządzeń wykorzystywanych do produkcji:

energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
innych urządzeń grzewczych, w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych,
energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Wspierane będą tylko projekty zakładające produkcję urządzeń do ogrzewania z obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. Producenci urządzeń, których nie obejmują wymogi mogą otrzymać wsparcie tylko wówczas, gdy spełniają one odpowiednie wymagania dotyczące zużycia energii i ochrony środowiska.

Całkowity poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa – w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, a dla średnich przedsiębiorstw – 45%. Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. zł, a maksymalna – 25 mln zł. Warto podkreślić, że preferencje uzyskają wnioskodawcy, którzy rozliczają podatek dochodowy w Małopolsce, dlatego mieszkańcy mogą mieć pewność, że wybrane projekty w większym stopniu przyczynią się do rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu i niezbędne dokumenty

Źródło: Biuro Prasowe UMWM / www.malopolska.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A