Bezpłatna logorytmika – zapisy w "Ich Lepsze Jutro"
access_time 2017-08-21 06:05:00
Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO ogłasza zapisy na bezpłatne zajęcia logorytmiki w nowym roku szkolnym 2017/2018. Oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży (do 16. roku życia) z niepełną sprawnością, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Logorytmika to metoda, stosowana w profilaktyce i postępowaniu logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami ciała. - W skład ćwiczeń logorytmicznych wchodzą ćwiczenia muzyczno-ruchowe i  słowno-ruchowe. Kształcą ruchy całego ciała (w tym narządów mowy), wyrabiają poczucie rytmu (stosowane w prozodii mowy), ćwiczą sprawne poruszanie się oraz orientację w czasie i przestrzeni, uczą płynności ruchów, otwierają na muzykę i rytm, pozwalają wyładować energię i zwolnić napięcie mięśniowe – wyjaśnia prowadząca zajęcia Agnieszka Madejska, neurologopedka.

Głównym celem logorytmiki jest korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki  i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku. Najlepsze efekty terapeutyczne przynoszą cykle zajęć. Logorytmika jest pozytywną formą spędzania czasu, a zajęcia prowadzone w formie zabawy, przyniosą nie tylko wiele korzyści, ale i radości.

Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście w recepcji Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO (ul. Jana Kochanowskiego 30, II piętro) w dni robocze od 10.00 do 18.00. Nabór jest prowadzony do 1 września włącznie. Przy zapisie należy posiadać pełne dane dziecka z numerem PESEL oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A