Straż apeluje o niewypalanie słomy
access_time 2017-08-30 07:45:00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zwraca się prośbą o niewypalanie słomy pożniwnej i pozostałości na polach i nieużytkach, co często staje się przyczyną powstania groźnych pożarów upraw, lasów, zabudowań gospodarczych i innych obiektów budowlanych.

Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne w warunkach przedłużającej się suszy i wysokich temperatur. W roku bieżącym tylko w miesiącach lipiec i sierpień odnotowano już 28 pożarów związanych z wypalaniem słomy, oraz 19 pożarów traw i nieużytków. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione - zakaz wynika:

  • z § 43 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 201Or.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. 2010 li 109 poz. 719).

  • Art. 82. § 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, (... ) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Ustawa z dnia z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114) o pożarze słomy jednostki ochrony przeciwpożarowej zobligowane są powiadamiać Policję.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A