Grube miliony z miasta dla placówek i szkół niepublicznych
access_time 2017-08-31 06:41:00
W poprzednim roku na szkoły i placówki niepubliczne miasto przekazało ponad 29 mln złotych. Według wstępnych szacunków, w tym roku ta kwota może wynieść nawet o 4 mln złotych więcej - wyliczyli urzędnicy. Większe wydatki miasta związane są z rosnącymi stawkami przysługującymi na każdego ucznia, na podstawie których wyliczana jest kwota dotacji.

Z dotacji korzystają w sumie 72 niepubliczne szkoły i placówki. Największą liczbę stanowią przedszkola, których jest 16. W sierpniu to właśnie te placówki otrzymały największe wsparcie, wynoszące 550 tys. złotych (dla 850 przedszkolaków). Dla porównania, szkoły policealne dla dorosłych, których w Tarnowie jest 15, mogły liczyć na połowę tej kwoty (mimo że zapisanych jest tam ponad 1100 osób).

Tylko przez ostatnie osiem miesięcy szkoły i placówki niepubliczne działające na terenie Tarnowa otrzymały 22,6 mln złotych. Na podstawie zestawienia z ostatnich miesięcy wynika, że średniomiesięcznie przekazywano 2,8 mln zł. Kwoty te w poszczególnych miesiącach nie są stałe, gdyż są uzależnione od liczby uczniów kształcących się w danej szkole lub korzystających z różnego rodzaju placówek, np. poradni specjalistycznych, burs i internatów, a także młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Dotacja przyznawana przez miasto na ucznia jest wyższa, gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Znaczenie ma również to, do której klasy uczęszcza (w przypadku szkół podstawowych) i czy w danej podstawówce kształci się mniej czy więcej niż 70 uczniów. Podobnie sytuacja wygląda przy wyliczaniu stawek dla uczniów szkół policealnych, gdzie największa dotacja przypada na ucznia, który kształci się na kierunku medycznym (stacjonarnie), natomiast najniższa, gdy wybiera naukę w trybie zaocznym.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A