Brzesko: Nowe miejsca parkingowe
access_time 2017-12-18 16:32:00
Decyzją wojewody gmina nabyła od skarbu państwa działkę administrowaną przez PKP leżącą obok dworca, będzie tam budowany parking na 160 miejsc. Z terenów tych wyprowadził się już właściciel złomowiska, jest on już uprzątnięty i czeka na rozpoczęcie inwestycji. Budowa parkingu kosztować będzie prawie milion złotych.

Pozyskanie gruntów położonych w rejonie dworca, w miejscu gdzie od lat funkcjonował skup złomu, nie było sprawa prostą, gdyż znajdowały się we władaniu PKP. Od wielu miesięcy prowadziliśmy intensywne zabiegi, co ostatecznie doprowadziło do przeprowadzenia podziału geodezyjnego działki, a następnie nabyła jej własność.

-Mamy już projekt parkingu i decyzję lokalizacyjną wydaną przez wojewodę. Czekamy na pozwolenie na budowę, które także wydawać będzie wojewoda. Z uwagi na wysokie koszty inwestycji, konieczne będzie pozyskanie środków zewnętrznych. Pracownicy urzędu miejskiego już opracowują wniosek w tej sprawie, który zostanie skierowany do funduszy unijnych. Planuje się, że na przedmiotowym parkingu znajdować się będzie około 160 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych, jak również miejsca dla rowerów. Parking będzie oświetlony, rozważa się również montaż monitoringu – mówi burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

W Brzesku od wielu miesięcy trwają także prace związane z planami utworzenia parkingu na Placu Kazimierza Wielkiego. -10 maja starosta brzeski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę. Jednak od tej decyzji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło odwołanie. Spowodowało to niestety, że wojewoda decyzję uchylił w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, czyli staroście brzeskiemu – mówi naczelnik wydziału infrastruktury, Bogdan Dobranowski.

Starosta ponownie wszczął postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. 8 września ponownie zatwierdził projekt budowlany i udzielił gminie pozwolenia na rewitalizację Placu Kazimierza Wielkiego polegającej na przebudowie i zmianie organizacji ruchu na przyległych drogach, wytyczeniu miejsc postojowych, przebudowie ibudowie infrastruktury technicznej, małej architektury oraz na budowie przyległego ronda. Na tę decyzję współwłaściciele jednej z działek ponownie wnieśli odwołanie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wezwał burmistrza do przedłożenia analizy akustycznej związanej z funkcjonowaniem parkingu, który zostałby zlokalizowany przy Placu Kazimierza Wielkiego. Wykonanie analizy już zostało zlecone.

-Gdyby parking przy Placu Kazimierza został otwarty byłaby to duża wygoda dla mieszkańców, mam nadzieję, że wszystko ułoży się pomyślnie i już w przyszłym roku uzyskamy pozwolenie na budowę. Jako, że koszt budowy będzie wysoki, będziemy starać się o pozyskanie na ten cel środków z funduszy unijnych. Na placu powstanie ponad 50 miejsc parkingowych – dodaje Bogdan Dobranowski.

Źródło i foto: www.brzesko.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A