Unijne pieniądze dla Dąbrowy Tarnowskiej
access_time 2018-03-28 16:15:00
W środę 14 marca br. w Ratuszu w Tarnowie odbyło się uroczyste przekazanie przez wicemarszałka Stanisława Sorysa umów gwarantujących przyznanie unijnych dotacji na realizację projektów dot. placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów i instytucji realizujących projekty dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. W Gminie Dąbrowie Tarnowskiej również powstała nowa Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” (PWD) działająca w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A.

Umowę z rąk wicemarszałka odbierali Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarskioraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie TarnowskiejKatarzyna Hałun.

Realizowany w latach 2018 – 2020 przez MOPSiWR projekt obejmie wsparciem 45 dzieci i młodzież do 18 roku życia.

W ramach projektu przewidziano działania:

  • Indywidualny plan wsparcia opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny,
  • Zakup wyposażenia oraz zatrudnienie wychowawcy i pracę specjalistów (logopedy, psychologa, pedagoga),
  • Zajęcia grupowe z psychologiem: ,,Asertywność przez zabawę”, rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej u dzieci i młodzieży poprzez zajęcia artystyczno-muzyczne, recytatorskie, plastyczne, z tańca nowoczesnego z animatorem kultury, zajęcia informatyczne, wyrównawcze z języka polskiego, obcego oraz matematyki,
  • Jednodniowy wyjazd integracyjny dla uczestników projektu i ich rodzin połączony z uczestnictwem w wydarzeniu kulturalnym.
  • Codzienny gotowy posiłek dwudaniowy wraz z napojem dla dzieci w placówce.

Spotkanie było również okazją do przekazania krótkiej informacji prasowej dla dziennikarzy o realizowanym projekcie w Naszej Gminie obejmującym wsparciem dzieci/młodzież oraz ich rodzin.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A