Burmistrz i kadra kierownicza gminnych szkół na wspólnej naradzie
access_time 2018-04-03 07:02:00
W czwartek 29 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz.

Podczas spotkania omówiono programy edukacyjne, do których na wniosek Burmistrza przystąpiła Gmina Dąbrowa Tarnowska i zakres planowanych w bieżącym roku inwestycji na rzecz oświaty.

Gmina Dąbrowa Tarnowska realizuje obecnie następujące programy edukacyjne:

– Program „Szkolny Klub Sportowy 2018”,
– „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
– Program „Umiem pływać”,
– Program „Aktywna Tablica”,
– Projekt „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych”.
– Program „Maluch” – realizowany w żłobku samorządowym „Perełka”

Na powyższe programy przeznaczono kwotę 977 tys. zł. a ze środków krajowych i unijnych na ten cel pozyskano kwotę 611 tys. zł.

Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek przedstawił najważniejsze planowane prace inwestycyjne i remontowe w szkołach i przedszkolach. W bieżącym roku zrealizowane będą następujące działania:

  • termomodernizacja Przedszkola w Nieczajnie Górnej za kwotę 150 tys. zł. w tym pozyskanych ponad 100 tys. z funduszy unijnych,
  • termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Smęgorzowie – pożyczka umarzalna z WFOŚiGW,
  • modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 450 tys. w tym 200 tys. pozyskanych z funduszy województwa małopolskiego,
  • remont kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – przewidywany koszt ok. 250 tys. zł,
  • zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 – koszt przewidywany to kwota 100 tys. zł z czego 20% pokrywa Gmina Dąbrowa Tarnowska.

W związku z powyższymi zadaniami zalecono kadrze kierowniczej szkół ścisłą współpracę z Referatem Inwestycji i Zamówień Publicznych. Dyrektorzy przedstawili zakres planowanych podczas wakacji remontów oraz potrzeby placówek. W czasie spotkania omówiono także projekty uchwał i zarządzeń dotyczących spraw oświatowych. Uzgodniono, iż organizatorem wakacyjnej półkolonii będzie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz omówiła przepisy prawne dotyczące przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół  i przedszkoli.

Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zwrócił się do kadry kierowniczej z prośbą o szczególną dbałość o finanse publiczne w naszych szkołach z uwagi na obniżoną subwencję oświatową i duże wydatki w związku z wprowadzaną reformą oświaty w tym roku i kolejnych latach oraz zmniejszaniem się liczy uczniów i oddziałów szkolnych w skali gminy.

Na zakończenie Burmistrz Krzysztof Kaczmarski w imieniu samorządu gminnego złożył wszystkim obecnym życzenia na Święta Wielkanocne.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A