Podpisano umowę na termomodernizację Przedszkola w Nieczajnie Górnej z unijnym dofinansowaniem
access_time 2018-04-10 04:23:00
Burmistrz Dąbrowy Tarnowski zawarł umowę z Zakładem Murarsko – Tynkarskim Pana Stanisława Wałaszka z Kobierzyna na „Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w Nieczajnie Górnej”.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach podziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR ze środków Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
Wartość inwestycji, zgodnie z zawartą umową wynosi 154.515,86 zł, z czego 60 % pochodzić będzie z dofinansowania Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dla projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska”.

Termomodernizacja zostanie ukończona w sierpniu br, tak aby pociechy uczęszczające do Przedszkola w Nieczajnie Górnej rozpoczęły nowy rok szkolny w komfortowych i estetycznych warunkach.

W ramach zamierzonych prac budowlanych wymieniony zostanie m.in. kocioł gazowy oraz zainstalowane zawory termostatyczne, przeprowadzona będzie kompleksowa termomodernizacja z ociepleniem stropu i ścian. Budynek po modernizacji będzie też atrakcyjny wizualnie poprzez nałożenie nowej wyprawy elewacyjnej.

Mamy nadzieję, że zainwestowane przez Gminę Dąbrowa Tarnowska i Unię Europejską środki, pozwolą znacznie zwiększyć komfort przebywania w obiekcie naszych najmłodszych mieszkańców z Nieczajny Górnej i Nieczajny Dolnej, wpłyną na obniżenie kosztów funkcjonowania Przedszkola oraz poprawią estetykę centrum Sołectwa.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A