Ogólnopolskie sukcesy Krzysztofa Nowaka z ZST
access_time 2018-04-19 05:28:00
Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej stały się już tradycją. Laureatami i finalistami tych zmagań uczniowie ZST zostawali w latach 2013, 2014, zdobywając wysokie miejsca, zarówno w dziedzinie elektroniki jak i w grupie elektrycznej.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana jest pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma ona wyjątkowy charakter, gdyż oprócz wiedzy teoretycznej sprawdzane są umiejętności praktyczne podczas wykonywania dwóch ćwiczeń laboratoryjno - projektowych. Finał jest otwarty, co oznacza, że olimpijczyk odpowiada na wylosowane pytania przed komisją konkursową w obecności innych uczestników oraz widzów. Pytania mają charakter przekrojowy i obejmują zagadnienia z zawodowych przedmiotów. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu.

Jej finaliści i laureaci uzyskują zwolnienie z pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz miejsce na wybranym wydziale dowolnej uczelni technicznej w kraju z pominięciem procesu rekrutacji. 

Tegoroczna XLI edycja Olimpiady, która odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim  zakończyła się kolejnym sukcesem uczniów ZST.  Krzysztof Nowak  z klasy IV E  został powtórnie  FINALISTĄ  w kategorii  Elektrycznej ( rok temu w XL edycji triumfował w Bieruniu ). Opiekunem przygotowującym ucznia do zmagań olimpijskich jest mgr inż. Robert Hosaja.

Warto dodać, że Krzysiek Nowak uczestniczył także w zmaganiach III etapu finałowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej  „ EUROELEKTRA” w Bydgoszczy, które odbyły się 15-16 marca 2018r. Zajął wówczas 6 miejsce w Polsce i 3 w Małopolsce i zdobył tytuł Finalisty.

Należy również wspomnieć że Krzysiek uczęszcza na zajęcia do szkoły Muzycznej zdobywając wiedzę i umiejętności w dziedzinie muzyki. Talent wart naśladowania.
 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A