Trwa rekrutacja na studia w PWSZ w Tarnowie
access_time 2018-06-26 04:32:00
Najchętniej wybierana przez studentów wyższa szkoła zawodowa w Polsce rozpoczęła proces rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019. Absolwenci szkół średnich mogą w tym roku wybierać spośród 20 kierunków i 32 specjalności na studiach: licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Nowością jest kierunek mechatronika oraz specjalności: odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza, menedżer i animator kultury, język obcy w praktyce oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Na chętnych czeka około 1200 miejsc na studiach stacjonarnych i około 500 na studiach niestacjonarnych.

Tegoroczna rekrutacja podstawowa potrwa od 1 czerwca do 20 lipca. Jak zwykle prowadzona będzie poprzez stronę kandydat.pwsztar.edu.pl. - Strona prowadzi każdego kandydata „za rękę” - od założenia konta i pierwszego logowania, przez cały proces naboru, aż do informacji o jego efektach, czyli przyjęciu, bądź nie, na studia – tłumaczy dr Małgorzata Martowicz, Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki PWSZ.

Na wspomnianej stronie znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru, a także pełną ofertę uczelni. Dodatkowo, do 20 lipca, codziennie w godzinach od 10 do 15 na uczelni działać będzie stacjonarny punkt informacji dla kandydatów (Budynek A, sala nr 123 na I piętrze), w którym również będzie można załatwić wszystkie formalności.

- O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na maturze. Jedynie na kierunkach artystycznych przewidzieliśmy egzamin wstępny. Być może będzie on konieczny także na kierunku pielęgniarstwo, na studiach drugiego stopnia. To zależy jednak od liczby kandydatów – wyjaśnia dr Martowicz.

Opłata rekrutacyjna nie uległa zmianie w stosunku do zeszłorocznej i wynosi 80 zł. Wyjątkiem są studia w Instytucie Sztuki, gdzie kandydaci za przystąpienie do egzaminu muszą zapłacić 120 zł.

Świętująca jubileusz 20-lecia istnienia, najstarsza w kraju Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie kusi maturzystów kilkoma nowościami. Takim jest kierunek mechatronika, czyli połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej oraz automatyki i robotyki. Połączenie mające na celu szybsze i skuteczniejsze projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych urządzeń. – Mechatronika to swoiste ukoronowanie nauk technicznych – mówi prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, Kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji, autor koncepcji nowego kierunku.

Mechatronika jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Wykorzystuje wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania, modelowania, projektowania i eksploatacji wyrobów i procesów produkcyjnych. Absolwenci tego kierunku są rozchwytywani na rynku pracy.

To jednak nie jedyna nowość. Kolejną jest specjalizacja odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza, która wcześniej funkcjonowała jako „odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami”.

Zmiana nazwy specjalności oraz poszerzenie programu o dodatkowe przedmioty związane z ochroną powietrza to reakcja na ogólnonarodową debatę nad czystością powietrza i skutecznymi metodami walki z jego zanieczyszczeniami.

– Tym problemem zajmujemy się od dawna. Teraz poszerzamy jednak zakres studiów o kilka dodatkowych kursów – tłumaczy prof. Jan Kozłowski, kierownik Zakładu Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie i dodaje, że pracy dla absolwentów nowej specjalności z pewnością nie zabraknie. - W każdej polskiej gminie działają, lub działać będą tzw. ekodoradcy. Nasze studia doskonale do tego przygotowują. Wydaje mi się, że problem złej jakości powietrza został tak mocno nagłośniony, że czekają nas lata systemowej walki ze smogiem. Specjaliści będą zatem bardzo potrzebni – przekonuje.

Kolejne nowości czekają na absolwentów marzących o studiach humanistycznych. Zakład Filologii Polskiej proponuje im studia na specjalności menedżer i animator kultury w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. - Studia te przygotowują do podjęcia pracy, np. w instytucjach kultury i oświaty, organizacjach pozarządowych, placówkach administracji samorządowej, firmach prywatnych zajmujących się organizacją imprez, w działach wizerunkowych czy socjalnych firm – mówi dr Małgorzata Pachowicz, kierownik Zakładu Filologii Polskiej. - Warto zainteresować się także nową specjalnością na studiach drugiego stopnia, czyli „językiem obcym w praktyce zawodowej” - dodaje dr Pachowicz.

Ostatnią nową specjalnością jest edukacja dla bezpieczeństwa realizowana w ramach kierunku wychowanie fizyczne. - Uruchomieniem tej specjalności dajemy studentom możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji. Poza tytułem i prawem do nauczania wychowania fizycznego zyskają możliwość nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy i szansę na szybkie znalezienie stałego zatrudnienia – przekonuje dr Piotr Kuczek, kierownik Zakładu Filologii Polskiej.

Warto dodać, że w ofercie PWSZ w Tarnowie jest obecnie 20 kierunków i aż 32 specjalności.

Administracja

 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
 • administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim
 • administracja publiczna

Automatyka i robotyka

Chemia

 • chemia medyczna
 • chemia stosowana
 • chemia żywności
 • ratownictwo chemiczne

Ekonomia

 • ekonomika gospodarki żywnościowej
 • ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim
 • finanse przedsiębiorstw

Elektronika i telekomunikacja

Elektrotechnika

Filologia

 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia romańska

Filologia polska

 • twórcze pisarstwo
 • menedżer i animator kultury
 • nauczycielska
 • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz

Fizjoterapia

Grafika

 • grafika projektowa

Informatyka

 • informatyka stosowana

Inżynieria materiałowa

 • technologia materiałów
 • inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa przemysłowego

Matematyka

 • matematyka finansowa i aktuarialna
 • matematyka stosowana
 • matematyka z informatyką w finansach

Mechatronika

Ochrona Środowiska

 • odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza
 • ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym

Pielęgniarstwo

Praca socjalna

Wychowanie fizyczne

 • gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną
 • instruktor sportu
 • edukacja dla bezpieczeństwa

Wzornictwo

 • projektowanie form przemysłowych
 • projektowanie komunikacji wizualnej

Wszelkie informacje na temat oferty dydaktycznej PWSZ w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A