Tele-Anioł zadba o osoby niesamodzielne
access_time 2018-06-07 07:36:00
Jest lekka, łatwa w obsłudze i co najważniejsze: może uratować życie - opaska bezpieczeństwa z innowacyjnego projektu "Małopolski Tele-Anioł". W sumie pod skrzydła Tele-Anioła trafi 10 tysięcy niesamodzielnych osób z całego województwa. Rekrutacja jest ciągle otwarta – można więc zgłaszać swoich bliskich, sąsiadów czy znajomych. Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zdalna opieka medyczna, możliwość szybkiego wezwania pomocy, konsultacja psychologiczna, porada, a w razie potrzeby po prostu rozmowa – tak będzie działał „Małopolski Tele-Anioł”, projekt przygotowany z myślą o osobach starszych, samotnie mieszkających i niesamodzielnych.

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” skierowany jest do 10 tysięcy mieszkańców województwa, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki czy wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Tarnów realizuje ten projekt wspólnie z województwem małopolskim, Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Dorota Krakowska, zastępca prezydenta Tarnowa do spraw polityki społecznej, która podpisała wczoraj (06.06) w Krakowie list intencyjny w tej sprawie podkreśla, że to istotna pomoc, dostosowana do indywidualnych potrzeb osób, które szczególnie jej potrzebują. – Takiej pomocy będzie więcej. Następny tego typu projekt jeszcze w tym roku obejmie kolejnych kilkudziesięciu niesamodzielnych mieszkańców Tarnowa, którzy zostaną wyposażeni w urządzenia do zdalnej opieki medycznej.

Głównym celem projektu „Małopolski Tele-Anioł” jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku. To między innymi tele-opieka. Dzięki specjalnej „opasce życia” osoby objęte programem będą mogły za pomocą naciśnięcia przycisku bezprzewodowo skontaktować się z centrum opieki, które zdecyduje o wezwaniu karetki lub udzieli konsultacji na odległość. To także pomoc doraźna w miejscu zamieszkania – usługi sąsiedzkie takie jak przygotowanie posiłków, zrobienie zakupów, czy posprzątanie mieszkania. Tarnów będzie współpracował z województwem małopolskim przy rekrutacji uczestników do projektu. Urzędnicy poinformują o projekcie i pomogą w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A