Gmina Tarnów doceniona za rozwój finansowy
access_time 2018-06-14 11:00:00
Gmina Tarnów okazała się najlepsza w regionie w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce. Na 1559 gmin w Polsce, gmina Tarnów znalazła się na 210 miejscu. Jest to najlepsze miejsce spośród wszystkich gmin regionu.

"Ranking rozkłada na czynniki pierwsze finanse każdego polskiego samorządu, koncentrując się na dochodach własnych, wydatkach inwestycyjnych czy środkach unijnych pozyskanych na realizację zadań. To bardzo obiektywne kryteria, które pokazują i wyłaniają liderów na samorządowej mapie kraju" - czytamy we wstępie do rankingu.

Ranking opracowali eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiająca przygotowanie rankingu, została przeprowadzona w oparciu o kryteria takie jak m.in. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem czy udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach. Oznacza to, że samorządy wysoko ocenione w rankingu, potrafią najlepiej zarządzać swoimi pieniędzmi.

- Cieszy mnie nasze wysokie miejsce w rankingu. Jest to efekt naszej kilkuletniej ciężkiej pracy nad kondycją finansową gminy. Ale ranking pokazuje wysoki poziom naszej gminy nie tylko pod względem kondycji finansowej, lecz również rozwoju inwestycji gminnych czy pozyskiwania środków zewnętrznych – mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A