Gmina Ryglice "Ekoliderem 25-lecia"
access_time 2018-06-22 04:35:00
Gmina Ryglice otrzymała statuetkę ekoLIDERA 25lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie! To wyróżnienie, a jednocześnie potwierdzenie słuszności inicjatywy uporządkowania systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy przez powołaną do życia w 2004 r. Spółkę Komunalną "Dorzecze Białej".

Nagroda przyznana została w kategorii porozumienia gmin: Ryglice, Tuchów, Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski działających w ramach Spółki "Dorzecze Białej". Statuetka potwierdza, że podjęta przed laty decyzja o utworzeniu Spółki była innowacyjnym rozwiązaniem, które dziś może stanowić wzorzec działania dla innych gmin.

Doceniono przede wszystkim wymierne efekty ekologiczne osiągnięte dzięki funkcjonowaniu Spółki, która w imieniu ww. samorządów wykonuje obowiązki związane z dostarczaniem i uzdatnianiem wody do picia, odbiorem i oczyszczaniem ścieków komunalnych.

Nie bez znaczenia jest także skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację kolejnych odcinków wodociągu i kanalizacji. Ustawiczna rozbudowa sieci przesyłowych na terenie gminy Ryglice sprawia, że niebawem z dostępu do wody i kanalizacji korzystać będzie już połowa mieszkańców gminy.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A