Rusza tworzenie Centrum Zdrowia Seniorów
access_time 2018-08-06 03:55:00
Według ankiet GUS co trzecia osoba powyżej 65. roku życia ma ograniczenia związane z wykonywaniem tak prostych czynności jak wstawanie, toaleta, ubieranie się czy jedzenie. Potrzebne są działania zapewniające pomoc osobom starszym w codziennym życiu. Dlatego Centrum Zdrowia Tuchów tworzy Centrum Zdrowia Seniorów w Wierzchosławicach.
W tym miesiącu rozpoczynają się prace adaptacyjne w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia, zajmowanych wcześniej przez Dzienny Dom Opieki Medycznej. Kwalifikacja pacjentów rusza we wrześniu, a Centrum będzie działać od października.
 
W sumie placówka zaoferuje pacjentom 20 miejsc pobytu dziennego. Celem jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej podopiecznych - mieszkańców powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego oraz samego Tarnowa. Kryteria przyjęć wobec obowiązujących wcześniej w Dziennym Domu Opieki Medycznej zostały uproszczone. Jak mówi prezes Centrum Zdrowia Tuchów Krzysztof Jagiełło prócz przygotowana do życia z niepełnosprawnością i samoopieki placówka będzie jednak także spełniała rolę profilaktyczną.  Oznacza to, że przyjmowani będą też pacjenci, zagrożeni hospitalizacją .  Dla podopiecznych, którzy nie będę w stanie sami czy przy pomocy rodziny dojeżdżać do Centrum zorganizowany zostanie dojazd. Pacjenci na czas pobytu w placówce będą mieć także zapewnione wyżywienie.  
 
Założono, że w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania Centrum Zdrowia Seniorów przyjmie 230 podopiecznych. W związku ze strukturą demograficzną nieco więcej pacjentów mają stanowić kobiety. Blisko 70 osób ma w tym czasie skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, który będzie wypożyczać Centrum Zdrowia Seniora. Dotyczy to balkoników czy chodzików, ale też łóżek rehabilitacyjnych ze sterowaniem elektrycznym. W samym Centrum podopieczni będą mieć zapewnioną opiekę wielu specjalistów z lekarzem geriatrą na czele. Będą też korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Zestawy do teleopieki pomogą w całodobowo świadczonej  pomocy i nadzorze pielęgniarskim. Aby utrwalić efekty pracy placówki podopieczni będą mogli liczyć na porady fizjoterapeutów. Podczas wizyt domowych już po pobycie w Centrum specjaliści ci będą także pomagać w prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych.  Przez pół roku po pobycie w Centrum prowadzony będzie ponadto telefoniczny monitoring rezultatów.  Zaplanowano też wsparcie w postaci Domowej Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej.  Projekt utworzenia Centrum Zdrowia Seniorów uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 4 mln 817 zł.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A