Ekologia i bezpieczeństwo powodziowe w powiecie tarnowskim
access_time 2018-08-06 02:58:00
Zalane domy, zniszczone uprawy, ogrom strat materialnych – tak z reguły wygląda krajobraz po powodziach czy gwałtownych nawałnicach, które kilka razy w roku sieją spustoszenie w wielu zakątkach naszego kraju. Dzięki realizacji projektu związanego z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w okolicach rzeki Biała Tarnowska, zaplanowano rozbudowę istniejącego systemu ostrzegania powodziowego, który będzie informować mieszkańców o nadchodzącym niebezpieczeństwie.

Z kolei w gminie Rzepiennik Strzyżewski będzie bardziej ekologicznie dzięki powstającemu tu punktowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Realizacja tych inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu z RPO. Koszt obydwu przedsięwzięć to prawie 5 mln zł, z czego 3,7 mln zł stanowi dotacja unijna.

Umowy gwarantujące dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 podpisał wicemarszałek Stanisław Sorys, starosta tarnowski Roman Łucarz oraz wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś.

Mieszkańcy terenów zalewowych bardzo często są ostrzegani zbyt późno o zbliżającej się nawałnicy czy powodzi. Wielu strat można przecież uniknąć, warunkiem jest sprawny system powiadamiania. Teraz dzięki środkom unijnym zostanie zrealizowany projekt związany z rozbudową systemu ostrzegania powodziowego na terenie trzech powiatów: tarnowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego. Z 16 gmin, które zostaną objęte projektem, aż 9 leży właśnie na ziemi tarnowskiej – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

System ostrzegania powodziowego poinformuje o niebezpieczeństwie

Pierwsza z podpisanych umów związana jest z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w obrębie rzeki Biała Tarnowska, będącej prawobrzeżnym dopływem Dunajca. Przedsięwzięcie, stanowiące II etap realizacji projektu, będzie polegało na rozbudowie istniejącego systemu ostrzegania powodziowego na terenie trzech powiatów. Ponad połowa – 9 z 16 gmin, które zostaną objęte zadaniem, to te położone w powiecie tarnowskim. Wśród nich są: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, gmina Tarnów, Tuchów oraz Wierzchosławice. Z projektu skorzystają też po trzy gminy z powiatu gorlickiego (Bobowa, Łużna, Uście Gorlickie) i nowosądeckiego (miasto i gmina Grybów, oraz miasto Krynica-Zdrój), a także miasto Tarnów.

Środki unijne pozwolą zakupić m.in. nowe urządzenia pomiarowe oraz radar meteorologiczny, które będą służyć jednostkom kryzysowym z zagrożonych terenów. Zaplanowano też rozbudowę systemu Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego (ESOP), który pozwala z wyprzedzeniem czasowym, około 48-godzinnym, zaobserwować nadchodzące zagrożenie powodziowe. Dzięki temu zespół reagowania kryzysowego będzie mógł przygotować się do ewentualnych działań zapobiegającym skutkom powodzi zdecydowanie wcześniej.

Do tej pory informacja o zagrożeniu docierała do mieszkańców zbyt późno, albo wcale. Efekt zaskoczenia nie pozwalał na zabezpieczenie domu czy najcenniejszych rzeczy. Projektowany system umożliwi, we własnym domu za pośrednictwem strony internetowej, monitorowanie aktualnej sytuacji powodziowej. Zarejestrowani użytkownicy strony będą otrzymywać komunikaty i informacje związane z zagrożeniem (generowane przez system ESOP) w formie sms-ów oraz emaili.

Warto dodać, że już w ramach realizacji I części przedsięwzięcia opracowano koncepcję sieci monitoringu oraz strukturę systemu prognostycznego. Wykonano też pomiary geodezyjne koryt wodnych, modele prognostyczne, a także pilotażowy system ostrzegania powodziowego ESOP. Teraz system ten będzie rozbudowywany i rozwijany. Ponadto, planowany do wdrożenia w II etapie realizacji projektu lokalny radar pogodowy, oprócz swojej podstawowej funkcji pomiaru wielkości opadów, umożliwi prognozowanie zagrożeń burzowych oraz tych związanych z krótkotrwałymi, ale intensywnymi opadami.

System obejmujący swym zasięgiem teren trzech powiatów pozwoli służbom na bezzwłoczną reakcję oraz profilaktyczne zabezpieczenie zagrożonych miejsc. Co więcej, da też realne możliwości koordynowania działań służb ratunkowych oraz tych związanych z przygotowaniem sprzętu, samochodów, amfibii czy worków z piaskiem. Ostrzegana wcześniej straż pożarna będzie mogła podejmować działania prewencyjne, związane m.in. z bezpieczną ewakuacją ludzi, zwierząt, sprzętu czy innych rzeczy materialnych.

Zakończenie inwestycji przewidziano na połowę 2021 roku. Jej koszt to 3 mln zł, z czego dotacja unijna pokryje 2,4 mln zł.

W gminie Rzepiennik Strzyżewski będzie bardziej ekologicznie

Do końca 2020 roku w miejscowości Rzepiennik Biskupi (gmina Rzepiennik Strzyżewski) powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK.

To właśnie tu mieszkańcy będą mogli przywieźć nie tylko te materiały, które z reguły już segregują czyli papier, plastik i szkło, ale także wszelkie odpady, które nie nadają się do zwykłej segregacji. Mowa o zużytym sprzęcie AGD, starych oponach, meblach, świetlówkach czy olejach. Dostarczane tu posegregowane rzeczy będą ważone na elektronicznej wadze, a następnie trafią do odpowiedniej, jednej z 30 frakcji.

Punkt będzie przyjmował papier, makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło, drewno, przeterminowane lekarstwa czy chemikalia. Ponadto będzie można tu przywieźć zużyte baterie i akumulatory, stare opony, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe odpady (np. meble, lodówki) oraz pozostałości budowlane czy porozbiórkowe. W punkcie zaplanowano także miejsce z przeznaczeniem na substancje niebezpieczne, które będą zbierane i magazynowane w specjalnych, zadaszonych i zamkniętych kontenerach.

Na ogrodzonym, oświetlonym i utwardzonym terenie obok pomieszczenia socjalno-biurowego i powstanie tu m.in.: pomieszczenie warsztatowo-magazynowe, wiata na kontenery oraz magazyn. W specjalnym punkcie napraw zatrudnieni pracownicy będą tu odnawiać i serwisować zgromadzone przedmioty. Następnie przekażą je bezpłatnie zainteresowanym mieszkańcom gminy, którzy będą mogli użytkować naprawione rzeczy we własnych gospodarstwach domowych.

W ramach projektu nie zabraknie także działań promocyjnych, informacyjnych, a przede wszystkim edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. 
Koszt inwestycji to ponad 1,9 mln zł, z czego 1,3 stanowią środki z RPO.

Fot. Mat. UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A