Blisko 3,9 miliona złotych na osiedlowe inwestycje
access_time 2018-08-16 09:43:00
Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, wydał zarządzenie, określające kwoty, przeznaczone dla poszczególnych tarnowskich osiedli w 2019 roku. Łącznie to prawie 3,9 miliona złotych.
Blisko 3,9 miliona złotych, pochodzące z miejskiego budżetu, posłuży na sfinansowanie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, wydarzeń kulturalnych, oświaty, zdrowia, ekologii, ładu estetycznego a także działań, podkreślających dbałość o uczucia patriotyczne i pamięć historyczną Tarnowa oraz regionu tarnowskiego. Kwoty, przyznane poszczególnym radom osiedli są podane do wiadomości publicznej. Można je znaleźć poniżej, zostaną również wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4 i Goldhammera 3 oraz na tablicach ogłoszeń rad osiedli. Propozycje  zadań, które zostaną sfinansowane z tych środków, muszą być uzgodnione z mieszkańcami osiedli.
 
Podział środków wynika z zapisów Statutu Gminy Miasta Tarnowa. Zgodnie z nim prezydent określa kwoty dla poszczególnych osiedli proporcjonalnie do liczby mieszkańców osiedla, jego powierzchni oraz długości dróg gminnych i powiatowych, znajdujących się na terenie osiedla. Ustanowiona kwota dla wszystkich osiedli nie może być mniejsza niż 1,2 % dochodów własnych wykonywanego budżetu Miasta. Kwota ta jest dzielona dla poszczególnych osiedli w 50 % proporcjonalnie do liczby mieszkańców osiedla, w 15 % proporcjonalnie do jego powierzchni oraz w 35 % proporcjonalnie do długości dróg gminnych i powiatowych, znajdujących się na terenie danego osiedla.
 
Kwoty na zadania wskazane przez rady osiedla na rok 2019.
 
 • Starówka: 241 207,00
 • Strusina: 349 298,00
 • Piaskówka: 339 275,00
 • Grabówka: 262 524,00
 • Rzędzin: 195 585,00
 • Gumniska-Zabłocie: 326 087,00
 • Krakowska: 152 521,00
 • Mościce: 490 180,00
 • Chyszów: 136 657,00
 • Klikowa: 240 898,00
 • Krzyż: 438 326,00
 • Jasna: 272 575,00
 • Westerplatte: 130 923,00
 • Legionów: 57 157,00
 • Koszyce: 85 101,00
 • Zielone: 115 188,00
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A