Innowacyjne rozwiązania w Twojej firmie
access_time 2018-08-22 02:59:00
Jesteś przedsiębiorcą? Chciałbyś rozwijać nowatorskie badania? A może myślisz o tym, aby wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi? Jeśli tak, to już teraz masz szansę otrzymać duże środki na rozwój firmy, w tym wprowadzenie w niej innowacyjnych rozwiązań. Jeszcze tylko do 25 września można starać się o unijne dotacje, na które samorząd województwa przeznaczył aż 68 mln zł z RPO. Pieniądze na projekty warte nawet 25 mln zł

Przedsiębiorcy mogą starać się o bardzo duże środki na rozwój innowacji i zastosowanie w ich firmach nowatorskich rozwiązań. A warto podkreślić, że inwestycje w badania i rozwój to często duże, a zarazem kosztowne projekty, dlatego tym razem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 można otrzymać dofinansowanie nawet na inicjatywy o wartości 25 mln zł – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys i podkreśla, że warto starać się o unijne dotacje z kilku powodów. - Pozwolą one nie tylko na rozwój małopolskich przedsiębiorstw, ale dadzą im też możliwość konkurowania z zagranicznymi firmami, a w dłuższej perspektywie – sprawią, że nasz region będzie jeszcze bardziej atrakcyjny chociażby dla partnerów z innych państw – wymienia wicemarszałek Sorys.

Warto podkreślić, że konkurs ten to świetna szansa zwłaszcza dla dużych firm, które nie muszą szukać wsparcia na działalność badawczo-rozwojową w programach centralnych, ale mogą otrzymać dofinansowanie już na poziomie regionalnym.

Do kogo trafi wsparcie?

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP, jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni), organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. Przedsiębiorcy na złożenie wniosków mają jeszcze niewiele ponad miesiąc – konkurs trwa do 25 września 2018 r. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach tego konkursu wynosi 100 tys. zł. Warto dodać, że od tego roku nową kategorią kosztów kwalifikowanych są wynagrodzenia 
i składki, ale nie tylko od umowy o pracę, lecz również z umowy zlecenia i o dzieło. Kosztami tymi będą również wydatki na sprzęt specjalistyczny (inny niż środki trwałe), usługi zewnętrzne od jednostek naukowych czy uzyskanie i utrzymanie patentu.

UWAGA! Jeśli chcesz złożyć wniosek w ramach tego konkursu pamiętaj, że będzie on oceniany pod kątem zgodności z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami. Dlatego należy w nim wykazać, że działania podejmowane dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, będą z nimi zgodne. 

Szczegółowe można znaleźć również na stronie www.rpo.malopolska.pl

Przypomnijmy, że w tym roku wprowadzono nowe zmiany w prawie, dzięki którym przedsiębiorcy chcący rozwijać innowacje w swoich firmach, mogą to zrobić na jeszcze bardziej korzystnych warunkach. Wśród nich są wyższe limity ulg, szerszy zakres kosztów kwalifikowalnych, a straty czy niski dochód nie będą już przeszkodą w rozliczeniu ulgi. Co jeszcze się zmienia? Zwiększono także wysokość odliczenia na działalność badawczo-rozwojową, rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych i doprecyzowano istniejące przepisy ich dotyczące oraz wprowadzono szczególne zasady rozliczania ulgi dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego. Z ulg mogą teraz korzystać także firmy, które działają w specjalnych strefach ekonomicznych.Jesteś przedsiębiorcą? Chciałbyś rozwijać nowatorskie badania? A może myślisz o tym, aby wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi? Jeśli tak, to już teraz masz szansę otrzymać duże środki na rozwój firmy, w tym wprowadzenie w niej innowacyjnych rozwiązań. Jeszcze tylko do 25 września można starać się o unijne dotacje, na które samorząd województwa przeznaczył aż 68 mln zł z RPO.
Pieniądze na projekty warte nawet 25 mln zł

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A