Gmina Tarnów wygrała spór o odszkodowanie za tereny w Zgłobicach
access_time 2018-08-29 04:26:00
Zamiast żądanych 3,5 miliona jest tylko 500 tysięcy złotych. Gmina Tarnów ostatecznie wygrała spór ze spadkobiercami rodziny Marszałkowiczów o odszkodowanie za bezumowne korzystanie w latach 2007 - 2011 z gruntów w Zgłobicach na których znajduje się szkoła i ośrodek zdrowia. Orzeczenie Sądu Najwyższego o odmowie przyjęcia skargi rodziny Marszałkowiczów do rozpoznania prawomocnie zakończyło sprawę. Gmina Tarnów zasądzone odszkodowania już wypłaciła.

Przypomnijmy, że rodzina Marszałkowiczów, czyli spadkobiercy terenów w Zgłobicach na których znajduje się ośrodek zdrowia i szkoła, w 2011 roku zażądali od gminy Tarnów aż 3,5 miliona odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenów.

Gmina nie zanegowała samej słuszności żądania, jednak kwota w ocenie gminy była dużo zawyżona, zaproponowano więc kwotę zdecydowanie niższą, opartą na wycenie rzeczoznawców. Spadkobiercy tej kwoty nie zaakceptowali, sprawa znalazła więc swój finał w tarnowskim sądzie. Sąd już w trakcie pierwszego wyroku w 2015 roku przychylił się do stanowiska gminy Tarnów, zasądzając kwotę odszkodowania na 500 tysięcy złotych.

Rodzina Marszałkowiczów wnosiła przez kolejne lata  apelacje do kolejnych instancji sądów, które podtrzymywały stanowisko tarnowskiego sądu, aż sprawa znalazła swój finał w Sądzie Najwyższym. Ten ostatecznie zakończył prawomocnie sprawę, odmawiając przyjęcia skargi wniesionej przez Marszałkowiczów. Gmina Tarnów odszkodowanie w wysokości 555 tysięcy złotych już wypłaciła spadkobiercom, sprawa o bezumowne korzystanie z terenów w Zgłobicach w latach 2007 – 2011 jest więc ostatecznie zamknięta.

- Od początku nie negowaliśmy zasadności  odszkodowania, ale jego zawyżoną kwotę. Pomimo, że byliśmy krytykowani za stanowczość, to mając na względzie nasz cel główny, czyli dbałość o pieniądze publiczne, nie ustąpiliśmy. I jak widzimy, opłacało się. Pomimo długiego czasu trwania, droga sądowa okazała się słuszna, a gmina Tarnów zamiast żądanych 3,5 miliona złotych zapłaciła jedynie 500 tysięcy złotych – podsumowuje wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Dodajmy, że niezależnie od powyższego trwa sprawa w sądzie, dzięki której już wkrótce może stać się możliwy wykup nieruchomości, na których stoją szkoła i ośrodek zdrowia w Zgłobicach. Gmina Tarnów wystąpiła bowiem do sądu z pozwem o wykup gruntu z tzw. „prawa zabudowy”, czy z art. 231 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeśli samoistny posiadacz gruntu wzniósł w dobrej wierze budynek o wartości przewyższającej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A