Powiatowa poradnia z nową Salą Doświadczania Świata
access_time 2019-01-23 13:30:00
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie wzbogaciła swoją bazę lokalowo-dydaktyczną o Salę Doświadczania Świata. Nowe pomieszczenie ma służyć realizacji zajęć terapeutycznych w szczególności dzieci, w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Sala stwarza możliwość odbierania nowych bodźców, wzbogacenie doświadczeń oraz spędzenie czasu w atmosferze relaksu przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami czy trudnościami w komunikacji. - Specjalnie dobrane wyposażenie pozwala za pomocą światła, dźwięków i ruchu wpływać na wszechstronny rozwój dziecka, kształtując uczenie się i poznawanie świata, adekwatnie do obecnie zgłaszanych potrzeb korzystających ze wsparcia poradni dzieci - tłumaczy dyrektor poradni, dr Renata Smoleń. - Pracując z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością czy też niepełnosprawnym w Sali Doświadczania Świata staramy się wpływać na jego wszechstronny rozwój poprzez stymulację percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej oraz zmysłu równowagi - dodaje Renata Smoleń.

Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest ważnym źródłem rozwoju każdego dziecka gdyż: zwiększa aktywność i motywację dziecka do poznawania świata, mobilizuje do nawiązywania kontaktu, wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku, zwiększa wrażliwość, motywuje do podejmowania aktywności, doskonali pracę poszczególnych analizatorów, wpływa na rozwój wyższych funkcji - emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.

- Realizacja zajęć w nowej sali Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przyniesie z pewnością korzyści w postaci poprawy jakości życia zarówno dzieci z niepełnosprawnościami, zagrożonych niepełnosprawnością, a także wszystkich korzystających z nowego pomieszczenia osób - mówi Starosta Tarnowski Roman Łucarz, który wraz z Tomaszem Stelmachem, etatowym członkiem zarządu Powiatu Tarnowskiego, uczestniczył w oddaniu Sali Doświadczania Świata w Powiatowej Poradni, do użytku.

- Nasza Powiatowa Poradnia na mocy porozumienia, jakie powiat zawarł z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jest placówką pełniącą funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Realizuje zadania wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Z pewnością nowa sala przyczyni się do jeszcze skuteczniejszego i efektywniejszego wykonywania w tych zadań przez poradnię - podkreśla Tomasz Stelmach.

Powierzchnia Sali Doświadczania Świata w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie wynosi 34 m2. Koszt adaptacji pomieszczenia wraz z remontem i wyposażeniem wyniósł około 90 tys. zł.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A