Rusza kwalifikacja wojskowa
access_time 2019-02-01 06:19:00
4 lutego w Powiecie Tarnowskim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 4 kwietnia bieżącego roku. Podobnie jak w latach ubiegłych miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej będą pomieszczenia OHP przy ul. Mościckiego 27 w Tarnowie - budynek E.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie m.in. mężczyzn urodzonych w 2000 roku oraz tych urodzonych w latach 1995-1999, jeśli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawić się w komisjach powinni także mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. W kręgu zainteresowania armii są również kobiety urodzone w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, np. pielęgniarki oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria. 

Na kwalifikację wojskową należy zabrać: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną - w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A