Woda pod mikroskopem
access_time 2019-02-07 06:56:00
Mieszkańcy Tarnowa korzystają z wody bezpiecznej dla zdrowia, wolnej od chorobotwórczych mikroorganizmów i pasożytów oraz substancji chemicznych, w ilościach zagrażających zdrowiu. Można ją pić bez przegotowania, co potwierdzają badania laboratoryjne. Takie wnioski płyną z okresowej oceny jakości wody, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie. Jakie konkretnie parametry spełnia miejscowa woda?

Tarnowskie Wodociągi dostarczają rocznie ponad 10 mln metrów sześciennych wody. Jak mówi prezes spółki Tadeusz Rzepecki, pochodzi ona z Dunajca, a także ze studni wierconych, kopanych i źródliska. Uzdatniana jest w stacjach w: Zbylitowskiej Górze, Kępie Bogumiłowickiej, Mościcach, Łękawicy i Porębie Radlnej. W praktyce wodociąg miejscowej spółki dostarcza wodę mieszaną, pochodzącą z kilku różnych ujęć. Na bieżąco wykonywane są analizy próbek, zarówno na etapie uzdatniania oraz już w sieci wodociągowej. Wyniki ponad 150 badań wykonanych w ciągu roku trafiają do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komisji Europejskiej. Ponadto wiele badań wykonywanych jest dodatkowo przez Tarnowskie Wodociągi w ramach kontroli wewnętrznej. - Analiza  monitoringu przeglądowego wody pokazuje, że trzy czwarte badanych parametrów chemicznych osiąga wartości poniżej granicy oznaczalności. Dotyczy to np. zawartości metali ciężkich, pestycydów, czy takich związków jak fluorki, azotyny i amoniak. Natomiast stężenia substancji nieorganicznych np. magnezu, chlorków, siarczanów, manganu czy żelaza są znacznie poniżej normy. Nie odnotowujemy też przekroczeń parametrów mikrobiologicznych – tłumaczy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie Roman Bartuś.  

Woda z 23 studni wierconych, 6 kopanych i ze źródliska jest jedynie dezynfekowana podchlorynem sodu. Znacznie dłuższy proces towarzyszy uzdatnieniu zasobów z ujęcia powierzchniowego na Dunajcu. Są one dwukrotnie ozonowane, poddawane procesom oczyszczania w specjalnych osadnikach, filtrowane w filtrach żwirowo – antracytowych oraz węglowych i dopiero dezynfekowane dwutlenkiem chloru. Parametry organoleptyczne: smak, zapach i barwę wody rzecznej pobieranej w Zbylitowskiej Górze znacznie poprawiło zastosowanie nowoczesnej technologii  uzdatniania. Jakość zasobów wody podziemnej różni się od jakości wody  z ujęcia powierzchniowego składem bakteriologicznym, ilością zawiesin i substancji nieorganicznych. Dlatego w odniesieniu do ujęcia z rzeki konieczne jest zastosowanie wysokoefektywnych urządzeń uzdatniających.

Wody podziemne w regionie, zwłaszcza na terenach położonych na północ od Tarnowa - w gminach Żabno, Wierzchosławice, Wietrzychowice czy Radłów zawierają wysokie stężenia żelaza i manganu. To najbardziej rozpowszechnione metale, występujące w skorupie ziemskiej, zwykle razem. Stężenie żelaza w ilościach przekraczających 0,3 mg/l oraz manganu w ilości 0,1 mg/l może powodować powstanie specyficznego smaku, zabarwienia i mętności. Dlatego na tamtych terenach konieczne jest wielostopniowe oczyszczanie wody oraz bieżące monitorowanie zawartości tych substancji.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A