Opłaty za śmieci będą zależne od zużycia wody?
access_time 2019-02-18 06:13:00
4,70 za m3 zużytej wody w przypadku zbiórki selektywnej oraz 9 zł za m3 zużytej wody w przypadku odpadów zmieszanych z danej nieruchomości – wprowadzenie takich opłat za odbiór śmieci w Tarnowie zakłada nowy projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zasadnicza zmiana polega na ustaleniu opłaty „śmieciowej” na podstawie m3 zużytej wody, a nie stawki od osoby za odbiór odpadów jak to miało miejsce dotychczas. Proponowana zmiana metody wynika z faktu, że liczba tarnowian, za których odprowadzana jest opłata według złożonych deklaracji jest niższa niż ewidencja mieszkańców na koniec 2018 r. Tych pierwszych w ubiegłym roku było 89 500, tych drugich niemal 108 tysięcy. W efekcie oznacza to, że kilkanaście tysięcy osób nie płaciło za wywóz śmieci.

Zdaniem tarnowskich urzędników, proponowany system liczenia opłat za m3 jest mniej wrażliwy na nierzetelność deklarujących i daje się weryfikować w oparciu o dane możliwe do uzyskania od Tarnowskich Wodociągów. Wydaje się też lepiej zsynchronizowany z rzeczywistym poziomem wytwarzania odpadów przez poszczególnych mieszkańców. Osoby mające skromne dochody, oszczędniej gospodarują wodą oraz generują mniej odpadów.

Przypomnijmy, że rokrocznie miasto dokłada do wywozu i utylizacji śmieci ogromne pieniądze z budżetu. Tylko w 2018 r. kwota ta wyniosła niemal cztery miliony złotych, a zakłada się, że w roku 2019 może to być ponad 11 milionów złotych.  Szacuje się, że przyjęcie proponowanych zmian spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu Tarnowa o około 9 mln zł.

O tym, czy uchwała wejdzie w życie, zdecydują radni miejscy w trakcie sesji, która odbędzie się 28 lutego.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A