Za wypalanie traw areszt lub grzywna
access_time 2019-03-08 05:37:00
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przypomina, że wypalanie traw jest nie tylko surowo zabronione, ale powoduje też zniszczenia i straty w przyrodzie i w dobytku mieszkańców.

Ostrzeżenia przed pożarami, wywołanymi wypalaniem traw na łąkach i polach, pojawiają się co roku od wczesnej wiosny. Ten proceder nie tylko nie poprawia jakości gleby, ale obniża wartość plonów, niszczy warstwę próchnicy i powoduje erozję gleby. Mimo tego wciąż jest bardzo popularny. Wypalanie traw prowadzi do dewastacji zieleni i śmierci żyjących w niej zwierząt, z których wiele spełnia pożyteczną rolę w ekosystemie. W płomieniach giną dżdżownice, owady, żaby, krety czy zające i ptaki. Pożary wywołane wypalaniem traw niszczą lasy i zabudowania, zdarza się, że ludzie tracą w nich dobytek, a nawet życie. Każdy pożar to także konieczność interwencji straży pożarnej, oznaczającej spore koszty, pokrywane z pieniędzy publicznych.

Wypalania traw zabrania ustawa o ochronie przyrody. Zgodnie z nią, osoby łamiące ten zakaz, mogą trafić do aresztu lub zostać ukarane grzywną, a wypalającym trawy rolnikom grozi utrata unijnych dopłat. W przypadku zauważenia pożaru, należy zaalarmować straż pożarną (998, 112), straż miejską (986) lub policję (997).

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A