Pięć gmin dofinansuje zakup aparatu USG dla szpitala Szczeklika
access_time 2019-03-28 05:11:00
Pięć gmin - Gmina Miasta Tarnowa, Gmina Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra i Wierzchosławice wspólnie dofinansują zakup aparatu USG dla tarnowskiego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika. - To symbol współodpowiedzialności i wsparcie dla szpitala, który jest prowadzony przez miasto, ale służy całemu regionowi - podkreśla prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

W podpisanym liście intencyjnym włodarze Skrzyszowa, Lisiej Góry, Wierzchosławic i Gminy Tarnów deklarują, że podejmą starania w celu przeznaczenia na zakup sprzętu dla szpitala po 12,5 tysiąca złotych. Prezydent Tarnowa wystąpi o wsparcie zakupu kwotą 50 tysięcy złotych, pochodzących z miejskiego budżetu. - Potrzebne są do tego decyzje rad naszych gmin, które podejmują decyzje finansowe, ale wierzę, że będzie to dla nich ważne – mówi prezydent Tarnowa.

Nowoczesny aparat USG o wartości ponad 100 tysięcy złotych zostanie wybrany i kupiony przez władze Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika. Sprzęt będzie przeznaczony do diagnostyki pacjentek Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Poradni Ginekologiczno – Położniczej. Pomoże między innymi wykryć wady, które można leczyć jeszcze w łonie matki. Sygnatariusze listu intencyjnego podkreślają, że podjęli decyzję o dofinansowaniu zakupów dla szpitala, kierując się analizą potrzeb społecznych, dotyczących ochrony zdrowia, troską o rodzinę i jej rozwój oraz zamiarem udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej. Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, Marcin Kuta, który również podpisał list, przyznaje, że pomoc gmin jest dla szpitala niezwykle cenna. - Bardzo dziękuję za ten gest. Po raz pierwszy w historii szpitala włodarze okolicznych gmin i miasta, dostrzegając znaczenie szpitala dla wszystkich mieszkańców regionu, decydują się na wsparcie właśnie tego, jakże ważnego oddziału. Dyrektor szpitala dodaje, że placówka posiada już aparaturę ultrasonograficzną, ale nowy sprzęt umożliwi diagnozowanie i leczenie na najwyższym poziomie. Wójt Lisiej Góry, Arkadiusz Mikuła podkreśla, że bez wahania poparł pomysł dofinansowania szpitala. -Każdy z naszych samorządów ma własną tożsamość, potrafimy się jednak również wzajemnie wspierać i współfinansować działania, przynoszące wspólną korzyść mieszkańcom. To również jest symboliczne. Zastępca wójta Gminy Tarnów, Sławomir Wojtasik ocenia, że wspólna inicjatywa gmin dotyczy szczególnie istotnego aspektu życia mieszkańców. - Chodzi o życie najmłodszych obywateli i Tarnowa, i sąsiednich gmin. Zawsze warto unowocześniać i poprawiać diagnostykę. Andrzej Mróz, wójt Gminy Wierzchosławice przypomina, jak bardzo na korzyść w ostatnich latach zmienił się tarnowski szpital. - To gwarantuje, że sprzęt zostanie właściwie wykorzystany i pomoże kobietom z całego regionu.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A