Synod Diecezji Tarnowskiej przyjął dokument o małżeństwie i rodzinie
access_time 2019-04-29 10:43:00
Podczas II sesji plenarnej, która zakończyła się w piątek, Synod Diecezji Tarnowskiej jednogłośnie przyjął dokument „Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin w Diecezji Tarnowskiej”. Sesja z udziałem ponad 300 osób duchownych i świeckich odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Główne założenia dokumentu dotyczą pogłębionych przygotowań do małżeństwa, opieki nad małżonkami, ale też wsparcia rodzin emigracyjnych, związków niesakramentalnych i osób samotnych.

Według członków V Synodu Diecezji Tarnowskiej, w dzisiejszych czasach, gdy podważany jest sens, istota i kościelne znaczenie małżeństwa, potrzebuje ono zdecydowanej obrony. Synod zwraca uwagę, że szczególną troską należy objąć młode małżeństwa, m.in. proponując parom udział w różnych wspólnotach o charyzmacie rodzinnym. Członkowie Synodu podkreślają również, że katechizacja przedmałżeńska powinna być prowadzona w formie warsztatów tematycznych. - W skład zespołów przygotowujących i przeprowadzających katechizację przedmałżeńską mają wchodzić kapłan oraz inne kompetentne osoby: małżeństwa, doradcy życia rodzinnego, mediatorzy rodzinni, specjaliści nauk medycznych, psychologicznych, pedagogicznych, prawniczych, społecznych i ekonomicznych - mówiła Paulina Snopkowska z Komisji Małżeństw i Rodzin.

Synod proponuje także, aby w każdej parafii jedna niedzielna Eucharystia była sprawowana „dla rodzin”, czyli została poprzedzona krótką katechezą dla rodziców, z homilią dostosowaną zarówno do rodziców jak i dzieci. Dokument zwraca też uwagę na potrzebę rekolekcji dla małżonków i spotkań formacyjnych dla tych, którzy przeżywają trudności m.in. związane z bezdzietnością. Zachęca również duszpasterzy do tworzenia grup składających się z osób będących w stanie wdowieństwa, które systematycznie spotykałyby się ze sobą i wzywa do okazywania pomocy osobom przebywającym w związkach niesakramentalnych. Regularne spotkania dla takich par odbywają się przy tarnowskiej katedrze. Przyjeżdżają osoby z całej diecezji. Kilka par uregulowało swoją sytuację. Inni zdecydowali, że będą żyli jak brat z siostrą, ale nie wszyscy są gotowi na taki krok. Widzę, że Bóg dokonuje rzeczy niezwykłych. Są pary, które w drugich związkach odkrywają piękno wiary. To obecna sytuacja zbliżyła ich do Boga, bo wcześniej byli obojętni religijnie – mówił podczas Synodu ks. Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej.

Przyjęty dokument jest propozycją V Synodu Diecezji Tarnowskiej, która zostanie przedstawiona biskupowi diecezjalnemu. Bp Andrzej Jeż zdecyduje o przyjęciu tych zapisów, a więc o tym, czy zostaną one wprowadzone w życie. Projekt został opracowany przez Komisję Małżeństw i Rodzin. Prace nad powstaniem dokumentu trwały rok. Nad jego kształtem dyskutowały rodziny, osoby duchowne, członkowie Parafialnych Zespołów Synodalnych.

II sesja plenarna zakończyła pierwszy rok synodowania, który był poświęcony rodzinie. Kolejny rok pracy synodu rozpocznie się już w maju i będzie poświęcony parafii.

Fot. Ks. Marian Kostrzewa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A