Dzień otwarty w Centrum Zdrowia Seniora
access_time 2019-05-06 05:42:00
Placówka medyczna, która kompleksowo pomaga w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, ale oferuje też wsparcie psychologiczne i motywuje do działania - tak można opisać Dzienny Dom Opieki Medycznej, który Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi w Centrum Zdrowia Seniora w Wierzchosławicach. Placówka otwiera swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych 10 maja w godzinach od 10:00 do 16:30 i 11 maja w godzinach od 10:00 do 14:00.
Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę pacjentom zagrożonym hospitalizacją i po przebytym leczeniu szpitalnym. Zespół terapeutów opiekuje się każdym z podopiecznych w oparciu o indywidualny plan, tworzony na podstawie potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego z nich. Chorzy mają zapewnione konsultacje  lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii i rehabilitacji medycznej, a także psychologa, farmaceuty, logopedy, dietetyka, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i fizjoterapeutów, pracujących w bogato wyposażonym zapleczu sprzętowym. Co najistotniejsze wnętrza DDOM zbliżone do warunków domowych umożliwiają przyjemne spędzenie wolnego czasu i rozwijania własnych zainteresowań. Wszystkie świadczenia są bezpłatne dla pacjentów. Wciąż prowadzona jest rekrutacja kolejnych podopiecznych z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego oraz samego Tarnowa. Zainteresowani powinni telefonować pod 882 139 607. 
 
W praktyce placówka pozwala na: optymalizację farmakoterapii i uzyskanie lepszej kontroli nad przebiegiem chorób przewlekłych, a szczególnie cukrzycy czy nadciśnienia. U podopiecznych uzyskano też zmniejszenie nasilenie chorób dermatologicznych, poprawę możliwości komunikacyjnych podopiecznych oraz poprawę widzenia i motoryki pacjentów.
 
W Centrum Zdrowia Seniora działa ponadto wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.  Placówka świadczy też domową długoterminową opiekę pielęgniarską. Ten rodzaj świadczenia udzielany jest osobom przewlekle i obłożnie chorym lub unieruchomionym z powodu urazu, które przebywają w domu, a ich stan wymaga świadczeń pielęgniarskich, nie kwalifikuje się jednak do leczenia szpitalnego. Podopieczni - dzięki specjalnym opaskom monitorującym podstawowe funkcje życiowe - korzystają też z teleopieki. Projekt utworzenia Centrum Zdrowia Seniorów uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 4 mln 817 zł.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A