Małopolska przeciw ideologii LGBT
access_time 2019-05-03 09:34:00
Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął deklarację, w której sprzeciwił się promowaniu ideologii ruchów LGBT. Podobne „antytęczowe” deklaracje przegłosowali też radni Kalwarii Zebrzydowskiej i Powiatu Tarnowskiego.

Sejmik województwa przyjął deklarację w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) do wspólnot samorządowych. 22 radnych wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny.

W przyjętym dokumencie radni piszą, że "podejmowane w ostatnim okresie działania przez niektórych przedstawicieli samorządowej, jak i krajowej sceny politycznej ukierunkowane są na wywoływanie fundamentalnych zmian w życiu społecznym. Działania te zorientowane są na anihilację wartości ukształtowanych przez wielowiekowe dziedzictwo chrześcijaństwa, ważnych szczególnie dla mieszkańców Małopolski". Deklarują też, że "Sejmik Województwa Małopolskiego w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności".

Podobną deklarację w ostatnim czasie przyjęli również radni Kalwarii Zebrzydowskiej i Powiatu Tarnowskiego. "Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców”. - czytamy w dokumencie przyjętym przez Powiat Tarnowski. Podczas obrad sesji obecni byli także przeciwnicy podejmowania rezolucji, wśród nich przedstawicielka ogólnopolskiego stowarzyszenia matek, ojców i sojuszników LGBT, Irmina Szałapak. Na jej wystąpienie podczas sesji nie zgodził się Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego, argumentując że nie jest mieszkanką powiatu. Przeciwnicy rezolucji zapowiedzieli akcję billboardową w Tarnowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Zebrali już pieniądze na jeden billboard, obecnie trwa zbiórka pieniędzy na drugi. Na billboardach mają pojawić się hasła nawołujące do tolerancji dla środowisk LGBT.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A