Ukrainiec nielegalnie pracował na budowie. Musi wrócić do kraju
access_time 2019-07-09 06:19:00
W miniony piątek funkcjonariusze z Placówki SG w Tarnowie skontrolowali legalność zatrudnienia na jednej z tarnowskich budów. Okazało się, że ukraiński pracodawca zatrudniał swoich rodaków niezgodnie z przepisami.

Podczas prac budowlanych wylegitymowanych zostało ośmiu obywateli Ukrainy. W stosunku do dwóch z nich kontrola wykazała zastrzeżenia. Pierwszy z nich, 24-latek widniał w bazach danych jako osoba, wobec której prowadzone jest już postępowanie administracyjne przez Straż Graniczną. Mężczyznę poinstruowano o konieczności szybkiego stawiennictwa do organu prowadzącego jego sprawę.

Drugi z obcokrajowców nie posiadał wymaganego przepisami, odpowiedniego zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce. W związku z naruszeniem przepisów ustawy o cudzoziemcach, 39-latek został zatrzymany. Za wykonywanie pracy wbrew przepisom, wobec obywatela Ukrainy zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w formie pouczenia. Mężczyzna będzie musiał też opuścić Polskę. Dodatkowo objęty został rocznym zakazem ponownego wjazdu do krajów strefy Schengen.

Z kolei w stosunku do prezesa kontrolowanej firmy – również obywatela Ukrainy – został skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Przypominamy, że za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców grozi kara grzywny do 30 tys. zł (art. 120 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A