Rada PWSZ wnioskuje do Jarosława Gowina o skontrolowanie rektora uczelni
access_time 2019-10-08 11:57:00
Rada Uczelni PWSZ wystąpiła do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z wnioskiem o pilne wszczęcie kontroli pracy rektora PWSZ w Tarnowie, prof. dr hab. Jadwigi Laski, której zarzuca działania niezgodne ze statutem. Uczelnia na razie nie komentuje sprawy.

W oświadczeniu członkowie rady PWSZ piszą, że ich wątpliwości budzi, niezgodna z ustawą procedura przyjęcia nowego statutu uczelni i niektóre jego zapisy oraz liczne przypadki naruszeń statutu obowiązującego w latach 2016-2019, czyli w czasie gdy rektor PWSZ w Tarnowie pełniła funkcję przewodniczącej Senatu uczelni. Rada zarzuca również prof. dr hab. Jadwidze Lasce niedostateczne wypełnianie obowiązków rektora PWSZ, wynikających z prawa pracy i zakresu obowiązków. Obawiając się konsekwencji prawnych, które mogą wyniknąć z naruszenia procedur przez rektora, rada uczelni chce, by Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin stwierdził nieważność części uchwał, przyjętych przez Senat PWSZ w okresie od czerwca br., a które zostały podjęte z naruszeniem prawa. Rada nie wyraża też zgody, by rektor podejmowała dodatkową pracę poza uczelnią. Rzecznik PWSZ w Tarnowie na razie nie komentuje sprawy, bo jak mówi, oficjalnie nie otrzymał jeszcze oświadczenia.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A