Wspominamy zmarłych. Oni odeszli w minionym roku
access_time 2019-11-02 00:02:00
Dzień Zaduszny to czas, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli. Przy tej okazji przypominamy związanych z Tarnowem społeczników, ludzi kultury, nauki, sportu, zmarłych w ciągu minionego roku.

26 stycznia po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 91 lat odszedł Bronisław Wiatr, działacz społeczny, radny miejski i wojewódzki. Działał w konspiracyjnych strukturach „Solidarności”. W roku 1984 został aresztowany przez SB. Przetrzymywano go w więzieniach w Rzeszowie i Krakowie, zwolniono za poręczeniem biskupa J. Ablewicza z uwagi na stan zdrowia. Tarnowianom znany był również jako zapalony turysta, przewodnik górski i pasjonat fotografii. Sprawował kolejno funkcje prezesa, wiceprezesa i honorowego prezesa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

31 stycznia zmarł Andrzej Cetera, znany archeolog, wieloletni kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie. Miał 63 lata. Przez 10 miesięcy zmagał się z chorobą nowotworową. Mimo to, pracował niemal do końca. Dwa miesiące przed śmiercią biskup tarnowski Andrzej Jeż przyznał mu medal "Dei Regno Servire" za zasługi w ratowaniu zabytków sztuki sakralnej w diecezji tarnowskiej.

25 kwietnia w wieku 80 lat zmarł Leonard Łącki, jedna z legend tarnowskiej „Solidarności”. Współorganizator strajku z 26 sierpnia 1980 r. w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, których był wieloletnim pracownikiem. Inicjator słynnego krzyża kwietnego, który w latach 1982- 1987 stale był uzupełniany i wymieniany przez tarnowian na placu Katedralnym, współorganizator Ośrodka Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Tarnina, Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, redaktor podziemnych czasopism. Odznaczony medalem „Niezłomnym w słowie” oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Kilka dni temu podczas Festiwalu Niepodległości nagrodzony pośmiertnie "Szablą Niepodległości".

8 maja odszedł Andrzej Tanaś senior. Miał 79 lat. W drugiej połowie lat 60-tych był jednym z najlepszych zawodników Unii Tarnów, finalistą indywidualnych mistrzostw Polski. W latach 1982-83 pełnił funkcję trenera tarnowskich Jaskółek. Z żużlem związali się również jego dwaj synowie: Arkadiusz i Andrzej junior.

1 czerwca w wieku 71 lat zmarł Andrzej Westwalewicz, tarnowski artysta grafik, wieloletni kierownik pracowni plastycznej w tarnowskich Zakładach Azotowych. Miał w swoim dorobku wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Za swoją pracę i działalność został wyróżniony Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Medalem za Zasługi dla Miasta Tarnowa oraz Srebrną Odznaką za zasługi dla przemysłu chemicznego. Był także opiekunem spuścizny artystycznej swojego ojca Stanisława – malarza, grafika, rysownika, byłego więźnia obozu w Kozielsku.

21 sierpnia w Chicago zmarł rzeźbiarz Stefan Niedorezo, polonijny artysta, twórca wielu dzieł sakralnych, współtwórca tarnowskiego pomnika generała Józefa Bema. Był absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1990 roku mieszkał w USA, w Chicago, gdzie pracował jako rzeźbiarz i konserwator, projektował wnętrza i prowadził warsztaty artystyczne. Miał 66 lat.

27 września w wieku 86 lat odszedł Andrzej Krzysztoforski, chemik, specjalista w zakresie inżynierii chemicznej. Emerytowany zastępca dyrektora w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach, wynalazca z dorobkiem kilkudziesięciu patentów, autor licznych publikacji w prasie fachowej, dwukrotny laureat zespołowej Nagrody Państwowej w dziedzinie techniki, współautor wielu sukcesów Zakładów Azotowych. Przepracował w zakładach 46 lat. Był członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce (AIP). Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany (m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski).

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A