W Wojniczu powstanie ośrodek interwencji kryzysowej
access_time 2020-01-30 03:07:00
Projekt Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jeszcze do niedawna znajdował się na drugim miejscu listy rezerwowej w urzędzie marszałkowskim, jednak po zwiększeniu puli pieniędzy na tego typu placówki aż o 16,5 mln euro, inwestycja znalazła się wśród tych, które mogą liczyć na dofinansowanie. Całkowity koszt szacowany jest na około cztery miliony złotych.

Powiat Tarnowski otrzymał na ośrodek dofinansowanie w kwocie ponad trzy i pół miliona zł.

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na powiaty obowiązek prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej. Jako samorząd powiatowy wypełnialiśmy do tej pory to zadanie poprzez zawieranie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W poprzednich latach było to miasto Nowy Sącz. W 2020 roku jest to miasto Tarnów, w oparciu o tarnowski ośrodek interwencji kryzysowej - mówi wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma.

- Spektrum zadań z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Tarnowskim jest rozległe. Tak duży powiat jak nasz powinien mieć swój własny ośrodek interwencji kryzysowej, stąd byliśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do jego powstania - tłumaczy Hudyma.

- Ośrodek, który będzie zlokalizowany w Wojniczu, w pomieszczeniach wydzielonych z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, będzie między innymi udzielał poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez cała dobę. Strukturalnie będzie podlegał pod Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie - mówi wicestarosta.

Placówka ma zostać oddana do użytku w 2021 roku.

Fot. ZSLiT w Wojniczu

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A