Nowa funkcja Jakuba Kwaśnego. Będzie zastępcą członka Komitetu Regionów UE
access_time 2020-02-04 08:44:00
Radny Jakub Kwaśny został mianowany zastępcą członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Funkcję otrzymał na pięcioletnią kadencję i nie będzie ona kolidowała z jego obowiązkami w tarnowskiej radzie miasta.

Komitet Regionów jest organem doradczym Unii złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu mają oni możliwość wymiany opinii na temat unijnych aktów prawnych, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Powołanie Komitetu w połowie lat 90. miało dwa cele. Unii Europejskiej zależało, by nie istniała przepaść między Brukselą a przedstawicielami szczebla lokalnego i regionalnego. Chciano, by ci mieli wpływ na stanowienie europejskiego prawa.

Jakub Kwaśny jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Doktor nauk ekonomicznych, tytuł ten uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z samorządem związany jest od 2006 roku. Od 2009 r. zatrudniony w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Krakowie. Jest również dyrektorem merytorycznym programu MBA in Corporate Management realizowanego przez Krakowską Szkołę Biznesu. Członek Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” oraz Stowarzyszenia Tarnowskie Inicjatywy Samorządowo-Obywatelskie. Został odznaczony tytułem „Przyjaciel Tarnowskiej Młodzieży”, zwyciężył w plebiscycie na najlepszego wykładowcę roku 2017 – Mentorzy UEK, w kategorii Motywator. Od 2018 roku pełni funkcję przewodniczącego tarnowskiej Rady Miejskiej.

Fot. P. Topolski /UMT

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A