Prof. Bogusław Dunaj wybrany w skład komitetu PAN
access_time 2020-02-06 15:31:00
Wybitny polski językoznawca, wykładowca w Katedrze Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie, prof. dr hab. Bogusław Dunaj został wybrany do Komitetu Naukowego Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Kadencja nowo wybranych komitetów potrwa do 2023 roku.

Komitety PAN są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych. Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują również akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Prof. dr hab. Bogusław Dunaj – wybitny językoznawca związany od 1998 r. z tarnowską PWSZ. Przez wiele lat (od 1964 do 2010 r.) wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na jego dorobek naukowy składa się ponad 220 opublikowanych prac. Dotyczą one kilku nurtów badawczych: gramatyki historycznej i historii języka polskiego, miejskiej polszczyzny mówionej i socjolingwistyki oraz współczesnej polszczyzny. Przez kilka kadencji był członkiem Rady Języka Polskiego. Od 2004 roku pełni funkcję Przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za działalność naukową otrzymał kilka nagród ministerialnych, rektorskich, a w 2010 r. nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego za całokształt działalności.

Fot. Archiwum PWSZ

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A