Biskup Jeż wydał notę do dekretu. Na mszach św. może być do pięciu osób
access_time 2020-03-26 06:53:00
„W każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc sprawujących posługę” - napisał biskup tarnowski Andrzej Jeż w nocie do wtorkowego dekretu. Poluzował tym samym wcześniejsze zalecenia, według których msze święte miały odbywać się bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach.

Zgodnie z nowymi zaleceniami, w każdej mszy świętej może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk), w liturgii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to też mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

- Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. W obecnej sytuacji – odpowiadając na apel władz państwowych – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach.- napisał biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A