W ZPS powstała poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna dla dzieci
access_time 2020-04-02 03:47:00
Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie wygrał konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Według planów Ministerstwa Zdrowia w całej Polsce powstać ma około 300 tego typu ośrodków. Dzięki nim dzieci i młodzież będą mogły liczyć na wsparcie psychologiczne we własnym środowisku, jak najbliżej miejsca zamieszkania, a dzięki temu będą jak najrzadziej trafiały do szpitali psychiatrycznych.

W nowo powstałych poradniach najmłodsi pacjenci otrzymać mają opiekę wykwalifikowanej kadry psychologów, terapeutów środowiskowych i psychoterapeutów. -  Tutaj mają trafiać dzieci, które borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, ale nie wymagają interwencji lekarza-psychiatry. Na miejscu będą otrzymywać pomoc specjalistów - bez skierowania, blisko miejsca zamieszkania, co ma zmniejszyć zdecydowanie stres oraz sprawić, że opieka będzie się odbywać w bardziej znanym dziecku środowisku. Zapewni to z pewnością lepszy kontakt z opiekunem i ze szkołą dziecka oraz lepszą wymianę informacji, bo cała ta rewolucja w opiece psychiatrycznej dzieci polega właśnie na współpracy rodziców, szkoły i specjalistów – mówi prezes Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie, Jarosław Kolendo.

Zmiana w podejściu do opieki polegać ma na wprowadzeniu trójstopniowego podziału ośrodków udzielających pomocy. To tak zwane trzy poziomy referencyjności. Pierwszy, który w Polsce do tej pory nie istniał, stanowiłyby środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Drugim, mają być poradnie, połączone z oddziałem dziennym, w których będą pracować psychiatrzy. Trzeci, to będące ostatecznością, oddziały zamknięte. Takie rozwiązanie ma stanowić przeciwieństwo obecnych, w których często przyjęcie na oddział psychiatryczny (na przykład po podjętej próbie samobójczej) jest pierwszym kontaktem nieletniego z jakąkolwiek formą opieki.

Tarnowski Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologiczno- Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – jedyny na chwilę obecną w regionie tarnowskim - mieści będzie się w placówce Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ulicy Mostowej.

Na spotkania w poradni można umówić się telefonicznie pod nr tel. 14 632 24 261 i 14 632 242 62. Ośrodek prowadzi również porady online.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A