Miejskie spółki mają wstrzymać inwestycje i nie zaciągać kredytów
access_time 2020-04-02 13:24:00
Prezydent Roman Ciepiela wystąpił do zarządów wszystkich spółek, w których miasto jest udziałowcem, z zaleceniem niepodejmowania żadnych nowych działań inwestycyjnych.

W związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa, prezydent Tarnowa zwrócił się do zarządów spółek z zaleceniem niepodejmowania żadnych nowych działań inwestycyjnych, a także zaciągania nowych zobowiązań, w tym pożyczek i kredytów do końca czerwca 2020 roku.

- W obecnej sytuacji zwracam się również o ograniczenie wydatków do niezbędnego minimum, przy zapewnieniu bieżącego funkcjonowania spółki. – napisał prezydent.

Prezydent podkreślił jednak, że zalecenia nie dotyczą działań spółek związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pismo otrzymali również członkowie rad nadzorczych spółek.

Dodajmy, że miasto jest udziałowcem: Miejskiego Zarządu Budynków, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Tarnowskich Wodociągów, Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Tarnowskiego Klastera Przemysłowego, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Zespołu Przychodni Specjalistycznych, Mościckiego Centrum Medycznego.

Fot. MPEC

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A