Tarnów odmawia wydania spisu wyborców Poczcie Polskiej
access_time 2020-04-29 14:45:00
Poczta Polska dwukrotnie zwracała się do tarnowskiego magistratu o przekazanie spisów wyborców w związku z wyborami prezydenckimi. Władze miasta odmówiły informując, że będzie to możliwe dopiero po uchwaleniu przez Sejm i podpisaniu przez prezydenta ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Ustawa ta wciąż czeka na rozpatrzenie przez Senat.

Poczta Polska dwukrotnie zwróciła się do Urzędu Miasta Tarnowa o przekazanie spisów wyborców uprawnionych do głosowania w mieście. Pierwszy mail, zwany powszechnie „nocnym”, podpisany anonimowo „Poczta Polska”, pozostał bez odpowiedzi, ponieważ nie spełniał jakichkolwiek kryteriów formalnych. Drugi mail tej samej treści, już opatrzony podpisami elektronicznymi dwóch wiceprezesów Poczty Polskiej, z dołączonym skanem decyzji premiera z 16 kwietnia, został poddany analizie przez miejskich prawników i specjalistów od ochrony danych osobowych.

- W nawiązaniu do Państwa wniosku o <udostępnienie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia  2011 Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) sporządzonego i aktualizowanego przez gminę>, po zapoznaniu się z analizami prawnymi Sądu Najwyższego, stanowiskami: Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich, a zwłaszcza opinią Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, uprzejmie informuję, iż przekazanie danych wyborców miasta Tarnowa możliwe będzie po wejściu w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  w 2020. - napisano w odpowiedzi Poczcie Polskiej.

Poczta Polska zwróciła się też drogą mailową do magistratu o wyrażenie zgody na udostępnienie powierzchni na skrzynki do głosowania.

Marek Idzkiewicz, dyrektor Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urząd Miasta Tarnowa poinformował mailowo Pocztę Polską, że prezydent Tarnowa gospodaruje nieruchomościami w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawę o gospodarce nieruchomościami, Ustawę kodeks cywilny oraz Uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie o gospodarowaniu mieniem komunalnym, a wszelkie sprawy związane z dyspozycją nieruchomościami komunalnymi procedowane są na podstawie oficjalnie złożonego wniosku.

Dyrektor Idzkiewicz poprosił o złożenie takiego wniosku w sposób umożliwiający identyfikację składającego oraz o podanie podstawy prawnej, w oparciu o którą nieruchomości Gminy Miasta Tarnowa miałyby być udostępnione.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A