Radni zdecydowali: miasto wyemituje obligacje za 62 miliony
access_time 2020-05-07 12:05:00
Podczas dokończonej w czwartek ubiegłotygodniowej sesji, tarnowscy radni podjęli uchwałę o wyemitowaniu komunalnych obligacji. Za jej przyjęciem było 13 radnych, przeciwko głosowało 10 radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Miasto wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 62 057 000 złotych. Będą to obligacje na okaziciela, a wartość każdej wynosiła będzie tysiąc złotych. Propozycja ich nabycia skierowana będzie do indywidualnych adresatów.

Pieniądze są potrzebne na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, a także na wkład własny do inwestycji współfinansowanych z dotacji unijnych, a żaden bank nie stanął do przetargu na udzielenie miastu kredytu. Wiceprezydent Dorota Krakowska przekonywała, że Tarnów nie ma problemów z płynnością finansową. - Bardzo państwa proszę o niesianie paniki i nieuprawianie demagogii, jeśli chodzi o brak płynności finansowej miasta Tarnowa. Jednoznacznie podkreślam, że wszystkie wydatki które są zaplanowane w budżecie, są na bieżąco realizowane. - przekonywała Dorota Krakowska. Podkreślała też, że miasto z powodu epidemii ma mniejsze dochody i większe wydatki - To nie tylko nasze miasto ma takie problemy, wszystkie samorządy się z nimi borykają. - mówiła wiceprezydent.

Obligacje wyemitowane zostaną w tym roku, w czterech seriach o wartości: 30 milionów złotych, 15.057 miliona złotych, 7 oraz 10 milionów złotych, a ich wykup według wartości nominalnej nastąpi w latach 2021-2027. Gmina Miasta Tarnowa może przy tym wykupić obligacje przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacone w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Fot. Screen

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A