Najwyższy stopień ostrzeżeń przed silnym deszczem i burzami. Wojewoda zwołał sztab kryzysowy
access_time 2020-06-21 15:41:00
Nad Małopolską przechodzą ulewne deszcze. Prawie całe nasze województwo objęte jest ostrzeżeniem hydrologicznym trzeciego (najwyższego) stopnia o wezbraniach z przekroczeniem stanów alarmowych. Najgorsza sytuacja jest w Łapanowie, w powiecie bocheńskim, gdzie rzeka Stradomka przerwała wał przeciwpowodziowy i zalała całą miejscowość. Woda wdarła się do domów, sklepów, instytucji publicznych i kościoła.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał dziś rano sztab kryzysowy, na którym omówiono dotychczasowy przebieg gwałtownych zjawisk pogodowych, które miały miejsce w ciągu ostatniej doby, jak też ich rozwój w najbliższych godzinach.

- Trudne chwile za wieloma mieszkańcami Małopolski. Z niepokojem patrzymy w niebo. Służby już podjęły liczne interwencje, a zapewne jeszcze wiele pracy przez nami, gdyż sytuacja jest dynamiczna. Straż Pożarna jest w pełnej gotowości do dalszych, intensywnych działań. Jesteśmy też w kontakcie z samorządami choćby pod kątem przekazywania informacji na temat wsparcia finansowego dla poszkodowanych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że niebawem sytuacja zacznie się uspokajać, choć oczywiście wszyscy mamy świadomość, że musimy się liczyć z siłą żywiołu – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W ciągu ostatniej doby PSP interweniowała w Małopolsce ponad 300 razy w związku z nawalnymi opadami deszczu, szczególnie w powiatach myślenickim, limanowskim, wielickim i bocheńskim (w powiecie bocheńskim dotychczas odnotowano około 50 interwencji przy zaangażowaniu 150 ratowników).

Aktualnie alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w powiatach: myślenickim, bocheńskim i limanowskim.

Wojewoda poinformował również, że osoby i rodziny, które poniosły straty, mogą otrzymać wsparcie. W tym celu należy kontaktować się z właściwym gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest w kwotach do 6 tys. złotych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynków gospodarczych służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osoby/rodziny wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów.

Z kolei gminy mogą starać się o pomoc z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Komentarze...